Seminarji Grigorij Grabovoj®

Dvig zavesti in znanje upravljanja z dogodki 

Grabovoj učenje o rešitvi in harmoničnem razvoju

Učenje dr.Grigorija Grabovoja je edinstveno. Prvič spoznavamo kako je Svet ustrojen. In človek samega sebe spoznava kot stvarnika svoje resničnosti. 

Duša je večna. Človek tudi.

Lahko se samoobnavlja in upravlja z dogodki z lastno zavestjo.

Samo, če naredi izbiro in ima znanje. 

KAKŠNO? 

Da vzpostavi harmonijo v telesu, razvije lastno zavest in izobrazi svojo dušo. Z znanjem, ki prihaja od Boga.

Kako najlažje priti do takega Znanja in ga uporabiti v praksi, za rešitev vseh težav, kot so bolezni, neharmonični dogodki, pomanjkanje, ..?  

Z učenjem in prakso metod, ki jih daje dr.Grigorij Grabovoj vsem nam na razpolago.

 

Gitina akademija Grabovoj

Znanje pridobite

SISTEMATIČNO    POSTOPNO    REDNO   PRAKTIČNO    JASNO    RAZUMLJIVO    KORISTNO     IZKUSTVENO     ŽIVLJENJSKO     

“Ena od najvažnejših značilnosti moje religije, je njena praktična
usmerjenost, njena orientacija na doseganje konkretnega rezultata,
dejansko zagotoviti ustvarjalni razvoj duše, telesa in družbe. Zato je
sledilec moje religije istočasno tudi praktik, ki gradi svoje življenje
in pomaga drugim, da gradijo svoja življenja na osnovi
ustvarjalnega načela, tistega načela, ki odraža realne Zakone Sveta.

In na ta način on s svojim delom najpopolnejše odraža in
najpopolnejše realizira zamisel Stvarnika.” Dr.Grabovoj

Tedenske e-delavnice ali webinarji po učenju Grabovoj

Postopno spletno učenje po avtorskih knjigah dr.Grigorija Grabovoja za zavestno duhovno upravljanje in življenje v normi.

Vsako nedeljo od 19 do 20:30 ure. Kaj razvijete?

 • Postanete bolj mirni, skladni v notranjem telesu
 • Stres znate harmonično preobraziti v normo
 • Vaše reakcije niso več impulzivne, pač pa zavestne
 • Harmonija v telesu se odrazi v harmoničnih odnosih, dogajajo se srečna naključja
 • Postanete bolj prisotni, to pelje v pristnost, zavedate se svoje prvobitne Božanske narave.
 • Učite se duhovno upravljati z dogodki. Razumete in uporabljate tehnike normiranja za rešitve življenjskih težav:  zdravje, odnosi, pomladitev,..

Spletni seminar za samostojno delo na razvoju duše po izobraževalnem sistemu Grabovoj 

Spletni seminar je posneta vsebina, da v svoji duši zapišete normo, po ritmu kot je to človeku Stvarnik na začetku namenil. 

Mentalne koncentracije, vi poslušate posnetke po 7 letni ciklih do 21.leta in pišete normo. 

To lahko naredite za nerojene otroke in za rojene, ker se lahko miselno vrnemo v to obdobje in predate informacije duši otroka. 

Posledica je, da se  tako optimizira prihodnost. 

 • Zapis norme in večnega razvoja v duši
 • Optimizirana prihodnost in razvoj duše

Spletni seminar za samostojno učenje Rešitev in harmoničen razvoj. 

Spletni seminar je posneta vsebina po Učenju Grigorija Grabovoja. Po njegovih avtorskih knjigah, z razlago, v video in tekstovni obliki. Z pdf brošurami, knjigami, prevedenimi, metodati za razvijanje duše, duha in zavesti. 

To je znanje, ki ga živite. Postanete mojster upravljanja. Če ste v življenju pred izzivom in je treba nekaj rešiti; odnos, izbrati idealno službo, najti partnerja, duhovno rasti, finance,..poiščete tehnologijo in upravljate.

Vsebina vam je dostopna za vedno in od kjerkoli. Učite se ko imate čas in voljo. 

 • Celovit pristop k učenju
 • Kadarkoli, kjerkoli, za vedno
 • Postanite samostojni upravljalec resničnosti 

Grigorij Grabovoj številčni nizi pdf

Kako to najlažje naredimo, tudi če še nismo strukturirali svoje zavesti? Začnemo s koncentracijami na številčne nize. Dr. Grigorij Grabovoj nam jih je dal z namenom, da si z njimi pomagamo in ciljno in usmerjeno

Read More »

Grigorij Grabovoj knjiga pdf

Knjiga vstajenje in večno življenje od sedaj naša resničnost, je zbrano znanje in učenje dr. Grigorij Grabovoja. Natančno razdelana načela zavesti, ki jih je več kot 50, metode oživljenja, metode ustvarjalne zavesti. Morda je njegov

Read More »

Grigorij Grabovoj o višjem stanju zavesti

 Živeti tukaj in sedaj! – to je velika modrost.  Pod Božjim Kraljestvom je Kristus poimenoval višja stanja zavesti.Torej, On je pozival na razvoj človeka, na udejanjenje njegoveBožanske biti, kar bi človeku dalo možnost, da končno

Read More »