Dovoljenje

Za svetovanje in seminarje po učenju dr. Grigorija Grabovoja imam dovoljenje. Brigita Blatnik, učenka učenja Grabovoj
  Seminarji se izvajajo po njegovih avtorskih knjigah in znanju, ki sem ga pridobila na seminarjih.

   Vizija

   Pomagati vsakemu, ki izrazi željo pri učenju Grigorija Grabovoi.

   Obvestilo

   Obveščamo vse obiskovalce strani in uporabnike storitev, da so vsi seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja o Nauku Grigorija Grabovoja, izobraževalnega značaja ter pravno temeljijo na 26. členu “Splošne deklaracije o človekovih pravicah”, potrjene z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov, z dne 10. decembra 1948, po kateri ima vsakdo pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti. Obveščamo tudi, da seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja niso medicinska dejavnost in so namenjeni doseganju norme na podlagi lastnega razvoja ter nikakor ne omejujejo pravice do tega, da se vsakdo obrne na licencirane zdravnike, bolnišnice in druge javne zdravstvene ustanove.