Iz avtorskega seminarja št.67 Učenje o Duši, dr Grigorija Grabovoja:

“Duša je prevodnik Ljubezni. Tega nivoja, da vi dobite prevodnik:

  1. da vi dobite trenutni nivo dostopa isto tako kot to dela Bog
  2. Dejstvujoči na fizično materijo izstopa Duh v vidu supstance, ki dejstvuje in ustvarja istočasno.

To pomeni: če Fizično Telo Edinega Boga dejstvuje na stvarnost in dejstvuje posredno s človekovo dušo, posredno z lastno Dušo, potem v tem slučaju, človekova duša dejstvuje posredno z duhom.

Človekova duša dejstvuje posredno z duhom na fizično stvarnost.

Človekova duša dejstvuje posredno z duhom na fizično stvarnost

In ko dobimo takšen izraz, nekako linijsko, da duša posredno z duhom dejstvuje na fizično stvarnost, dobimo KONKRETEN MEHANIZEM UPRAVLJANJA, določeno formo realizacije prav človekovega fizičnega telesa.

Zato, ker dejstvo na fizično stvarnost ima tudi obrnjeni val. Če ste dejstvovali na neko rastlino in se je rastlina poboljšala ali ste ozdravili človeka ali ste izboljšali dogodke, potem vi dobite povratno isto toliko ali še več.

Duša je potem PRECIZNO izražena v človekovi zavesti. Kaj doda duša človekovi zavesti?

Jasno je, da v človekovi zavesti Duša dodaja TOČNOST.

Če opazujemo strukturo razvoja Duše, vidimo da je pojem TOČNOSTI, pojem ki nosi zunanji element. To so lahko različni svetovi, elementi upravljanja. Da bi imeli v svetu točen element v svoji osebnosti, moramo razumeti, da je točnost značilnost, ki je prisotna v nas samih. (tehnologija, molitev, pogovor z Bogom). Sicer lahko dolgo hodimo po neskončnem nivoju informacije. A kako se določi ta pozicija v upravljanju?

V mojem učenju o Duši se popolno točno lahko naredi to upravljanje, samo tako da se poišče PROJEKCIJO DUŠE NA ZAVEST. “ (tehnologija)

Konkreten mehanizem upravljanja z realnostjo

Tu dr Grigorij Grabovoj jasno pove, da je potrebno razumeti, da je Duša ta ki deluje v povezavi z Bogom. In da je delovanje duše duh. In ta duh je tako posrednik med nami in realnostjo in dogodki, kot je pri Bogu naša duša posrednik med njegovim Fizičnim Telesom Boga. Ker Fizično Telo Edinega Boga je čisto vse kar je zunaj in znotraj nas. To so vsi ljudje, narava, živali, rastline, planeti, galaksije, mega galaksije, to je z eno besedo prostor neskončnosti in večnosti, ki ima lik človeka. In s tehnologijami upravljanja imamo mi sedaj pristop k temu, tako kot deluje Bog.

Lahko točno predvidimo, ustvarimo objekte, materializiramo, obnovimo telo, se pomladimo, …tako da upravljamo s tehnologijami. Da mi svojo dušo izrazimo v zavesti, to pomeni, da dvigamo zavest na višje ravni, kar pomeni točnost, ker smo potem usklajeni na FTE Boga. In da se to naredi s tehnologijo projekcije Duše na Zavest. Tehnologije upravljanja, kjer vi lahko resnično hitro dosežete to povezavo med dušo in zavestjo, kjer imate trenuten pristop k rešitvam na način da se vam tudi osebnost preoblikuje in zavest dviga in v duši občuti spokojnost in radost – to je resnična pot razvoja človeka k Bogu. K TOČNOSTI. K razumevanju in spoznanju večnega življenja. Ko vi delujete v polju razširjene zavesti, takrat se vam začno pojavljati znaki, simboli na poti, na poti življenja, ki jih vi znate brati, vi razumete sebe, zakaj se nekaj dogaja. Vi lahko spreminjate svojo usodo. Lahko izboljšate življenje, tam kjer želite vi. Vse je na vas in vašem upravljanju. Nič se ne zgodi samo od sebe. Za vse je treba upravljati s tehnologijami.

Če želite znati uporabljati tehnologije tako, da dušno in zavestno upravljate in se znate koncentrirati, ker koncentracija je tista, ki pripelje iz duha v zavest. Iz duhovnega oz. iz informacije v zavest, v fizično realnost. Če želite to znati, potem se lahko to naučite v zelo kratkem času. V spletnem tečaju Kristal duše, ki sem ga posnela ravno s tem namenom, da razvijete praktično to znanje, spoznate bistvo osnovnih pojmov, da tehnologije upravljanja resnično integrirate v svojo osebnost z namenom, da dosegate rezultate, ustvarjalne rezultate.

Resnična znanost je pot k vse višjim ravnem stanja zavesti

Poglejte kakšna znanost stoji za tem.

V knjigi Vstajenje in večno življenje – od sedaj naša realnost dr Grigorij Grabovoj opiše svojo resnično znanost, ki temelji na novi matematiki, ki je temelj, ustvarjalnega razvoja družbe, človeka, kjer ni uničevanja, je le kreacija in radost. To je osnovna formula, za novo delovanje v čisto vsaki sferi družbenega delovanja – ki temelji na višji ravni zavesti.

Odkritje področja ustvarjalne informacije

Dr Grigorij Grabovoj piše:

Teorija valne sinteze je posledica mojega odkritja področja ustvarjalne informacije. To odkritje je 1997. leta registrirala Mednarodna komora za registracijo. Bistvo tega odkritja je: “v bilo katerem objektu informacije je vedno mogoče izdvojiti področje ustvarjanja tega objekta , ki je tudi statična faza realnosti. A ko percipirate ta objekt, tedaj nastane dinamična faza realnosti, ki tudi ustvarja informacijo. “ Vse je ustvarjeno s kolektivno zavestjo, kar vključuje tudi zavest Stvarnika. Zato poznajoč zakone dobljene od Stvarnika, se lahko ustvarjajo bilo kakšni svetovi in uresniči večno življenje. Na tem je osnovano prognoziranje.

Formula prognoziranja realnosti

Dalje . Moja formula splošne realnosti podrazumeva, da je vsaka osebnost povezana z vsemi objekti informacije. Ko človek spozna na osnovi te formule, da lahko pride do potresa, se usmerja, da slabi mogoče posledice, potem pride do zmanjšanja sile potresa.

Usmeritev na ustvarjalno varno prihodnost

Vse vezi v Svetu je mogoče opisati popolno točno v simbolih. Pri tem vsak človek, biosistem, ali samo formula, vsi delajo za eno nalogo da se izgradi ustvarjalnost varne prihodnosti.

V tej resnični znanosti je formalni mehanizem vpliva na končno stanje problema, ki se rešuje.

Cilj je, da se zagotovi, da človek zmore kontrolirati pojav, kot je npr. širjenje vesolja, da bi se ona uporabila za vsesplošno dobro.

Upravljanje s tehnologijami

V tem cilju, da se gradi ustvarjalna in varna prihodnost bi predlagal: Upravljanje skozi nespremenljivo statično realnost Sveta.

To je samo informacijski plan. Ali glede na vse to – se vsak informacijski plan lahko prevede v realnost.

Treba je biti usmerjen na dobivanje rezultata – povsem druge ravni – rezultati, ki bi zagotovili ustvarjalno prihodnost  razvoja družbe s polno kontrolo tega razvoja.

Vsaka znanost se ukvarja z raziskovanjem in realizacijo rezultata raziskovanja. Resnična znanost ne rabi ničesar uničevati in v fazi realizacije mora izboljšati vse aspekte Sveta. Pri znanosti je pomembna prva usmeritev, zakaj se nekaj raziskuje? Kaj je začetna značilnost. Če bi v času odkritja radioaktivnosti obstaja resnična znanost, potem nikoli ne bi pripeljalo to odkritje do nuklearnega orožja. Na žalost, mnoga odkritja ortodoksne znanosti se lahko primerjajo z duhom osvobojenim iz steklenice. Kontrola nad njim po izhodu postane problematična.

Bistvo resnične znanosti, ki jo predlaga dr Grigorij Grabovoj po zakonih duše

BISTVO RESNIČNE ZNANOSTI

  1. Je umetnost proučevanj
  2. Umetnost upravljanja
  3. In umetnost realizacije brez mešanja v stanje objekta raziskovanja in včasih celo brez dotika z njim.

To je razlika med resnično znanostjo in ortodoksno znanostjo. To resnično znanost predlaga dr G G. po matematičnih zakonitostih.

Kaj on pravi o tem: “Vsako odkritje, v bistvu, ustvarja dogodek. Proti temu prihaja do spremembe situacije. Ta sprememba situacije treba biti spremljana v samih formulah. Zato je treba menjati formule.

Moja matematika se menja istočasno s spremembo stvarnosti v istem času, ona sama menja stvarnost. Prav zato lahko ona zagotovi upravljanje z rezultatom v bilo kateri etapi.

Običajna matematika za svojo uporabo predpostavlja poznavanje začetnih in mejnih pogojev in obstoj nekih podatkov o raziskovanem objektu.

Moja matematika lahko deluje in pripelje do potrebnih rezultatov celo v pogojih ko je lastnost agresivne sredine neznana.

Vzrok takšnega delovanja moje matematike je v tem, ker ona koristi operativno načelo delovanja, isto kot ga uporablja duša.

Vemo, da je duša ta, ki preprečuje, da duša rešuje, da ona regulira Svet. Podobno je delovanje načelo resnične matematike.

To je povsem druga matematika.

Ona je izgrajena po strukturi Sveta, ona je del Sveta in zato je osnovni element v njej  pojem delovanja. In to delovanje ne uničuje, je delovanje, ki ustvarja.

Od ravni zavesti človeka je odvisna realnost

Razlika med tema dvema znanostima, ki sem jih predstavil ima svoje pojasnilo.

In vi seveda, že občutite o čem se govori. Vse je v razliki med ravnjo zavesti.

Prvenstveno je pomembno kakšna je raven zavesti znanstvenika, ki proučuje oziroma ustvarja znanost. Sama znanost ne pove veliko. Bistvo je kakšna je raven zavesti človeka, ki ustvarja znanost.

Ortodoksna znanost odgovarja vsakodnevni ravni zavesti. Obstaja popolnoma druga znanost ki odgovarja višji ravni zavesti, a obstaja znanost, ki odgovarja še višji ravni zavesti itd.

Ortodoksna znanost torej ne more biti drugačna. Ona odgovarja običajnemu stanju zavesti.

Izhod iz današnje krize znanosti in ključ za spremembo karakterja  leži v spremembi zavesti ljudi, ki se s tem ukvarjajo.

To kar je bilo rečeno za znanost se nanaša na vsako človeško delovanje. Isto velja za umetnost, religijo, itd.

Načela vstajenja so primer resnične znanosti”

V knjigi je opisanih 50 načel zavesti, ki vas popeljejo s spoznanjem svoje višje ravni zavesti. Vendar je treba da se naučite tehnologij upravljanja, to je trening vaše zavesti, da je sinhronizirate s svojo dušo. In veste da dobite trenuten pristop k rešitvi po analogiji s FTE Boga.