KOZMOS JE HOLOGRAM.  Koncept holograma nam objasni Enost univerzuma.

Če prikažemo z ilustracijo: v akvariju je mirna ribica, katero snemajo dve kameri, ena spredaj in ena zadaj. Vsaka kamera ima svoj monitor v sosednjem prostoru na katerem se vidita dva posnetka te ribice. Opazovalcu, ki ne ve, da gre za isto ribico, se bo zdelo, da sta dve različni ribici in tudi, če se oni premakneta bo izgledalo, da se premikajo sinhrono, kot da trenutno komunicirajo. Ta trenutna in nelokalna komunikacija med subatomskimi celicami, kot tudi med DNK-jem je znanstvenikom že poznano. In ta nauk je pripeljal do Univeralnega in Kvantnega Polja.

Tako tudi mi postanemo v čisti enosti in kot eno s Celoto, toda svet opazujemo objektivno (skozi objektiv) kot dvojnost, zato ker je naš organizem sredstvo za tak način opazovanja. Imamo dve možganski hemisferi, kot tiste dve kameri, dajejo privid, da je svet množica. Čeprav se v tem svetu pojavljajo sinhronosti in drugi čudežni pojavi katere um ni sposoben pojasniti. Dve možganski hemisferi sta razlog, da dojemamo svet dualistično na osnovi logike in dijalektike nasprotij. Zahvaljujoč tem kameram v naših glavah živimo v trodimenzionalnem prostoru materialnega sveta in doživljamo čas kot nekaj kar je linearno. (časovno sosledje). 

Torej kadar se um preobrazi objektivni svet izgine in se doživlja kot svet enosti. Zato je transdenenca uma mogoča le takrat, ko so vsi energijski centri v človeki usklajeni, kot tudi obe možganski hemisferi. Ko sta neusklajeni potem proizvajata način opazovanja sveta kot objektivnega z mnogo nasprotij. Takšno opazovanje je vedno samo lastne neusklajenosti, neravnotežja in nezavestnosti. Ta zavest enosti je človekovo Bistvo ali Duša.

Torej to pomeni da je človekovo bistvo večje od njegovega telesa in uma.

Človekovo bistvo je sama Celota, katera omogoča telesu in umu, da je, da obstaja.

Do tukaj znanost ne seže. Ona je danes postavljena tako, da preprečuje človeku, da bi prišel do tega stanja, novega znanja.

Znanost je strogo kontrolirana institucija deizinformiranih ljudi, ki mislijo, da so oni samo telo in um, da je univerzum izven njih in v neskladju z njimi.Zato je človek v sporu s samim sabo in z naravo.

Edina prava znanost je znanost o človeku in njegovi enosti s Celino.

Paul Fayerabend:”Kako zavarovati družbo od znanosti? Z znanstvenim naukom in diktaturi nauke v družbi.

Korporacije držijo in skrivajo pravo znanost pred ljudmi.

SKRIVNOST KVANTNE FIZIKE

Vse kar vemo iz  kvantne fizike kaže na dejstvo, da je zavest v osnovi celotne narave in vse kar je v naravi nastalo z intelignetnim dizajnom. To dokazujejo same rastlinske in življenjske vrste. Obstaja samo prilagajanje klimi in okolici in ne splošna evolucija. Večina rastlinskih in živalskih vrst je tako zgrajena, da ni mogoče, da bi se razvijale postopoma in z evolucijo preživetja najmočnejše vrste. Če bi bila Darvinova teorija resnična one ne bi niti obstajale. Darvinova teorija evolucije je izmišljena zato, da bi se skrila resnica.

Zavest je osnova celotne narave. Toda zavest se smatra v znanosti kot za nedovoljeno. 

Če je vse energija, kdo jo dokončno oblikuje v konkretne fizične pojave? Zavestni subjekt vseh pojavov: MI, NAŠA NAMERA, VOLJA, ZAVEST.

Popularen prikaz najglobljih teorijskih in eksperimentalnih odkritij sodobne fizike. Problem opazovalca in zavesti: materialne stvari obstjajajo samo kadar jih opazujemo.

 

Narava resničnosti

Hitrost svetlobe ni konstantna . Svetloba se širi z različno hitrostjo v različnih smereh. To je dokazano, toda se skriva pred javnostjo, ker bi morali Einšteinovo teorijo relativnosti ovreči. Elita, ki kontrolira znanost, je ne želi ovreči, ker bi morali priznati teorijo Polja. Teorijo Polja je odkril Ruđer Bošković in na njej zasnovani fiziki etra na kateri je delal tudi  Nikola Tesla.

Z malim popravkom iz teksta: Ne gre za piflarje, pač pa gre za jezuite kateri kontrolirajo znanost in izobraževanje, skrivajo resnico in pravi človekov potencial, ljudi držijo v neznanju, da bi jim lažje vladali.

Ni jim v interesu, da bi ljudje vedeli, da je njihov um zavestni subjekt skozi katerega univerzalno kvantno Polje ustvarja in izvaja svet.

Oni programirajo ljudi v neznanju, tako da z njihovo pomočjo kreirajo svet tak, kakršnega oni želijo, svet v katerem imajo moč in oblast. 

To je edini način, da manjšina vlada večini. Brez kontrolirane znanosti to ne bi mogli narediti.

Einsteinova teorija relativnosti – največja teorija zarote.

Toda ta teorija je nepogrešljiva, da se na osnovi nje postavi Teorijo velikega poka, ki se tako lepo ujema z Bibilijskim mitom stvarjenja sveta. Einstein je bil klovn v rokah jezuitov, kateri ves čas diktirajo celemu svetu kako se bo znanost razvijala. Za tiste nepoučene kateri še ne vedo: jezuiti danes, kot tudi veke pred tem, kontrolirajo vse glavne znanstvene institucije na svetu. Znanost je pod njihovo strogo faštistično diktaturo.  

Zato je avtor teorije Velikega poka moral biti jezuit, ker le oni imajo moč, znanje in mehanizme, da eno absolutno absurdno  in z ničemer dokazljivo teorijo podtaknejo celemu svetu kot dokazano znanstveno resnico, ki se kot sveto pismo uči na vseh univerzah. 

Teorija Velikega poka je znanstveno sredstvo, da se ljudi drži v neznanju 3d iluzije linearnega časa. Tako so zasužnjeni v svetu čutil in pogojenim umom.

Teorija relativnosti mora skriti v ta zapor privid relativnega sveta, da človek ne opazi, da so ga zaprli v kletko materialnega uma in namesto, da je vse svobodno, je vse relativno. Čeprav nihče ne ve kaj to točno pomeni.

Vesolje je večdimenzionalen in se ne more objsniti samo s fizičnimi parametri, on nastaja iz samega sebe, iz svojih suvptilnih dimenzij, vse vidno nastane iz nevidnega, materija se ustvarja iz etra in zato Zemlja in vsa nebesna telesa rastejo.

Zahvaljujoč rasti cele Zemlje so nastali kontinenti, ki jih vidimo danes – in ne od izmišljene Pangeje. S satelitskim skeniranjem je dokazano, da so vsa morja in oceani mlajša od kopnega. Pomeni, da je prvo obstajajo kopno, ki se je razdvajalo in med njimi so nastajali oceani in morja. Tihi ocean je tudi mlajši od kopnega in z računalniško grafiko je prikazano, da se tam ujemajo meje z južnim polom.  To dokazuje, da je bila nekoč Zemlja manjša in da stalno raste. To pojasni gibanje in širjenje kontinenta.Če je obstajala Pangeja, ki se nanaša na nekoč skupno kopno Afrike , Evrope in Amerike, kaj jo je drugega napeljalo, da se je začela premikati, kot sama rast Zemlje? Ne stojijo kontinentalne plošče na nekem ledu in se gibljejo po njemu. Teorija o rasdti Zemlje je edina logična in ima tudi podporo pri geologih, čeprav znanost še vedno slepo drži teorijo o Pangeji.

Nikola Tesla je v Herald Tribune l.1935 napisal:”Kondenzacija primarne substance se odvija konstantno, po dokazanem merilu, ker sem to sam dokazal z ekperimenti. Sonce in druga nebeška telesa stalno rastejo v masi in energiji ter v končnosti morajo eksplodirati in se vrniti primarni substanci.”

…opazil sem tudi nastajanje prvobitne materije iz Etra, te primarne substance, ki prežema Univerzum. Obstajajo dokazi, da da proces stalno teče in to tako, da se v istem času materija razkroji v Etru. To je povezano z rotacijo – podobno kot navijanje in odvijanje ure (tukaj je mislil, da funkcijo torusa ), moje temeljno odkritje katero nameravam v bližnji pirhodnosti predstaviti. Hočem povedati, da se v Kozmosu nalahko in stalno povečuje količina pojavne materije in njene energije, v nasprotju s klasično teorijo Lorda Kelvina, katera je splošno sprejeta, kot ena velika resnica.”

Nazadnje kar nam fiziki lahko rečejo je : VSE JE ENERGIJA

Električno vesolje – Končno so odkrili prano! Vse astrofizične zablode od črnih luknjah, zvezdah kot hodrogenskih bombah, itd izginejo ko se v naše videnje kosmosa vključi elektrika.

Vse je zavest

Narava Resničnosti – Zavest je v osnovi holografskega univerzuma in samo dejstvo ozaveščanja ustvarja to kar se ozavešča, od božanskega do našega dejstva zavestnega subjekta. Končno smo odkrili sebe!

Seveda, samo teoretično!

Ker niso prakticirali meditacijo.

Da so jo, bi uvideli, da božanska zavest ustvarja skozi um zavestnega subjekta

Izven uma je Božansko sam Aboslut kot Eno v katerem ne obstaja nič samo po sebi in za sebe (oddvojeno)

Izven uma je kozmos ta “nič” o katerem govori teologija ali nauk v budizmu.

Vsaka oblika, čas in prostor obstajajo izključno SKOZI UM zavestnega subjekta v tisti meri v kateri človek ni zavesten Sebe. Koliko je nezavesten, toliko se fizično vesolje projektira izven njega. V eksperimentih so fiziki dokazali, da na subatomskem nivoju zaradi prisotnosti opazovalca se pojavijo celice, katere bi sicer brez zavestne prisotnosti znanstvenikov ostale valovi energije. To je dokaz, da je božanska moč ustvarjanja vedno  in povsod okrog nas, zaradi zavestnega subjekta. Torej, ko smo neodgovorni in nezavestni lastnih misli, se one trenutno projektirajo izven nas kot fizični univerzum, da bi ga postali na ta način zavestni.

Fizično vesolje je projekcija naše karme.

Fiziki vedo, da je vse informacija, toda ne vedo, kako se informacija spremeni v materijo. Zavestni subjekt je ta, zaradi katerega se informacija spremeni v materijo. Pravzaprav ne “spreminja” pač pa prikazuje zavestnemu subjektu.

Zato je stanje zavesti subjekta odločujoče kakšen svet bo videl. Toda nič ne bo videl, če ni zavesten. 

Pred ljudmi, so bili zavestni subjekti zvezde.

One so na kozmičnem planu vplivale, da se ustvari materija v obliki planetov.

Piramide so generatorji materije.

Planeti so zatem kot zavestni subjekti vplivali, da se materija še bolj prefinjeno oblikuje v življenjsko energijo v ves živi svet, odvisno od svojega položaja in odnosa z drugimi planeti. O povezanosti mikro in makrokozmičnega vpliva govori nauk astrologije.

Na koncu so ljudje, kot individualne duše, najbolj prefinjeni material privlačnosti vseh dogodkov, katere vidimo kot človeški svet izkušanja.

Pred zvezdami, je bila sama božanska energija zavesten subjekt kot Puruša.

Ona je to tudi sedaj, toda kaj ko je prevzela najbolj prefinjeno obliko človekovega Bistva, izkustvo JAZ SEM.

Zato se energija samo v prisotnosti uma, pod njegovim vplivom, obnaša kot materija in posebna oblika. In pod tem vplivom obstaja vse kar vidimo.

Zato lahko um deluje na materijo.

Zato deluje zakon privlačnosti.

Zato vsi razsvetljeni govorijo, da je kozmos v nas in da nismo ločeni od Boga.

Razsvetljen človek je sam Bog kot osebnost.

Zavest je v osnovi celega življenjskega sveta.

Obstaja prilagajanje okolici in življenjski sredini.

To dokazujejo mnoge živali, ki imajo organsko sposobnost in lasnosti, katere nikakor niso mogle nastati postopoma. Morale so nastati v celoti takšne kot so, s kreativnim dizajnom, sicer ne bi obstale niti nekaj dni.

Kontrolorji znanosti so uporabili prilagajanje živega sveta za teorijo katera življenje smatra kot mrtvi materializem, kateri se mehanično gilje in razvija. 

Objektivno znanost se umika, da ne bi zagledali celotne resnice.

Posebno se kaznujejo znanstveniki, kateri govorijo o sami zavesti in govorijo o inteligentnem na matematično osnovanem dizajnu. Oni se pogosto kaznujejo. 

Vseeno, zavest je nemogoče zaustaviti. Nova znanost se prebija in ruši zidove starih paradigem. Vzrok tega preboja je enostaven: Hitrost izmenjave informacij. Internet ruši vse stare naučene paradigme. Zavest se širi s hitrostjo informacije. Večja hitrost informiranosti povečuje (širi) zavest.

Tako se danes vse lažje povezuje v celino

Povezovanje fizike in resničnosti v živi izkušnji je opisal Gregg Braden v Božanski matriki

Eksperimentalno je dokazano, da sta čas in energija eno in isto, le da se različno izražata v brezčasnem prostoru sedanjosti.

Raziskovanje fizike zavesti je nadaljevanje dosedanje klasične in kvantne fizike

Čeprav velja prepričanje, da je fizika zavesti nova in mlada znanost, to ni res. To je najstarejša znanost. Njeni temelji so v teoriji joge. Z razliko od klasične in kvantne fizike, s fiziko zavesti ne moremo, da manipuliramo, niti je ne moremo Proučevati od zunaj. Ona je izraz našega bistva ali osebnosti. Zato je Nikola Tesla bil naravni jogin in meditant. Zato ni uspel, da jo predstavi in navzven podeli z ljudmi . Njena realizacija je puščena za prihodnost, ko bo dovolj ljudi prebujenih, da bodo dosegli kritično maso. Zakoni fizike zavesti se ne morejo ozavestiti in realizirati izven človeka – čeprav so to enake zakonitosti po katerih obstaja univerzum, ker je človek mikrokozmos.

Toda zaradi tega jo vsak lahko realizira v sebi. Zato je ona drugo ime za človekovo prebujenje. Nauk o človekovem prebujenju nam je dal Budda pred 2500 leti.

Ta znanost fizike zavesti ima svojo osnovo v fiziki torusa.

FIZIKA RAZSVETLJENJA

images-5

Razsvetljenje ima svojo fiziko, ker je v kvantnem polju vse povezano in vse se holografsko odraža v vsemu, pa tako ima tudi duhovno razsvetljenje svoj odraz v stanju in gibanju energije. Vsa snov je energija, materialni svet je različno gibanje enegije. 

Osnovna oblika gibanja energije je torus.

Bolj natančno o delovanju torusa si lahko ogledate v filmu Thrive.

Torus je osnovna oblika katerega narava koristi za ustvarjanje življenja na vseh nivojih. Vsaka energijska celina kot tudi vsako živo bitje je torusni vrtinec energije. Tako so narejene galaksije. In vse druge celote.

V središču torusa je čist prostor ali akaša  

To je v astrofiziki imenovano kot črna luknja. (To čist prostor etra ali akaše. Eter se je iz znanosti vrglo ven, čeprav je bil sprva priznan.)

Iz čistega prostora, akaše ali etra, nastanejo vse oblike tega, kar vidimo kot materijo.

Zato je v središču vsake galaksije črna luknja, kot njen izvor in izhod vseh zvezd, faktor ki jih drži skupaj.

 To je bilo poznano starim civilizacijam. Mi nismo izšli iz opice, pač pa od zvezd. To resnico je starodavno znanje izražalo skozi objektivno znanje in umetnost, sveta geometrija je bila prikazana z vektorskim ravnotežjem torusne strukture vsega.

roc5bea-e1504892333582.jpg

To v dvodimenzionalnem prikazu izgleda takole:  

 To je povsod poznani “cvet življenja” uklesan na staroegipčanskih, kitajskih, indijskih, evropskih in drugih starih hramih.

images-2

Človek je mikrokozmos, holografski odraz kozmosa v malem. In njegovo energijsko telo ima torusno obliko.

 Središče vektorskega energijskega vrtinca človeka, kateri je v pokončnem  položaju in dokler dela zunanja opravila je v gravitacijskem centru telesa, malo pod popkom.

Središče vektorskega ravnotežja energijskega vrtinca, ko je človek v meditativnem položaju (sedi v lotus položaju) in ko se obrne k sebi, je v njegovem srcu.

Njegova srčna čakra, anahata, je središčna čakra, tri čakre so pod njo in tri nad njo. 

To pomeni, da vse ostale čakre izhajajo iz nje.Tri nižje in tri višje. 

Anahata spaja spodnje tri čakre z zgornjimi tremi. Spodnje tri čakre so povezane z instinkti, zgornje tri predstavljajo višjo zavest. Zato je simbol anahata čakre heksagram kateri je sestavlje iz dveh trikotnikov, kateri je eden usmerjen navzgor in eden navzdol. Trikotnik obrnjen navzgor predstavlja Purušu – princip čiste zavest. Trikotnik obrnjen navzdol je Prakrti – kvantno polje kot izvor energije, ki ustvaja celoten kozmos in življenje. 

Njihovo stičišče ustvarja človeško bitje. Zato je človek mikrokozmos.

Samo v človeku se energijski centri srečajo, osmišljajo in kreativno izražajo svoj smisel, kjer prihaja do ravnotežja in enosti.

Ko se njihovo ravnotežje ustvari v človeku popolnoma zavestno, se reče, da je človek ustvaril svoje Bistvo, Atman, da je presegel relativni um, kateri je izraz neuravnoteženih energijskih centrov.

Človek tedaj ko se centri uravnotežijo postane celovit in autentičen.

Vedno je v svojem središču, srcu, Atmanu ali duši. On je vedno v čisti zavesti in ne v umu.

Z drugimi besedami, ustvaril je vektorsko ravnotežje torusnega gibanja življenjske energije v njegovem središču, v svojem srcu, izvoru svojega Bitja. Kar v makrokozmosu predstavlja “črna luknja” ali čist prostor ali akaša, katera je izvor zvezd.

Zato je akaša sinonim za čisto zavest.

Zato je zavest srca pogoj za razsvetljenje in razsvetljenje ni mogoče, če ni od srca, odnosno od božanske ljubezni.

Zato sta božanska ljubezen, ki je izvor življenjske energije in čista zavest v razsvetljenju – ena in ista stvar: vektorsko ravnotežje v človekovem srcu. To je človekova duša, katera je vedno povsod predstavljena kot “cvet življenja”.

To vektorsko ravnotežje v srcu ali razsvetljenje, zares deluje kot črna luknja: čas in prostor izgineta za tako prebujenega človeka. Cel prostor postane človek sam, čas brezčasne resničnosti, katera je vedno tu in zdaj.

On je buden v realnosti in v snu. Njegova čista zavest se ne razlikuje od samega obstoja, kateri omogoča realnost in sen.

On se ne giba, dokler je njegovo telo v gibanju in delu.

On je v tišini, dokler njegov um govori in misli.

Zato so mu misli, besede in dejanja vedno usklajeni in spontani.

On je negiben izhod vsega gibanja.

Negibna bit vsega obstoja.

Enostavno zato,  ker se je vse zgodilo skozi namen in njega.

In ni tedaj človek dosegel svojo uresničitev: univerzum je tedaj dosegel svoje ustvarjenje skozi človeka.

Dokler ima človek najmanjšo iluzijo časa in enega drugega prostora razen človekovega bistva, on ni prebujen, ni v srcu.

Prevedeno od avtorja Ivan Antič


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja