Nova zavest je strukturirana in upravljajoča. Ima znanje kako sam človek lahko upravlja z dogodki, ustvarja in gradi resničnost iz materije Večnosti. To je učenje dr. Grigorija Grabovoja, ki je znanje dobil od samega Stvarnika.

Kdo je Grigori Grabovoj?

Grigorij Grabovoj je avtor učenja o rešitvi in harmoničnem razvoju vseh. 

Učenje je začelo svojo pot leta 1992 v Rusiji na več različnih institutov istočasno. Od začetka do danes se razvija neprekinjeno z novimi spoznanji, kateri se govorijo v več različnih svetovnih jezikih. To učenje izhaja od tega, da Stvarnik obstaja v vseh religijah in kulturah.

To ni religija, pač pa znanje o samem življenju, odkrito in razdelano s strani doktorja znanosti Grigorija Grabovoja. Grabovoj govori o svetu (zunanja realnost) in duševnem človeku (notranja realnost) kot o informativni strukturi. »Če opazujemo svet in človeka v njemu in kako se ta človek razvija, vidimo, da vse izhaja od samega človeka. To pomeni, da se zunanja realnost razvija po poti zavestnega ali nezavednega dela samega človeka.

Grabovoj pravi:«Naloga vsakega je, da se znanje Duše prevede v logično formo in potem zavestno uporabi. Za to nam je potrebno znanje, ki prihaja od Stvarnika! Vse metode rešitve, samoobnavljanja in upravljanja z lastno situacijo, katere je Grabovoj dal ljudem na uporabo so bazirane na edinstvenem znanju, katere je on dobil od Stvarnika.

Akademik Grabovoj ni ustvaril samo metode rešitve človeka. Največja zasluga Grabovoja, je da je ponovno definiral zakone suptilnega sveta.

Suptilni svet, kateri je znanstvenikom nepoznan, predstavlja področje s katerim se upravlja, če imamo znanje in zakonitosti kako.

Grabovoj pravi, da je vse v nas vsebovano ter da vsak lahko uporabi to znanje. Lahko se koristi samo ustvarjalno, v smislu rešitve in harmoničnega razvoja.

Cilj učenja«rešitve in harmoničnega razvoja » Grigorija Grabovoja je splošna rešitev in rešitev posameznika, napajanje z večnim ustvarjalnim, harmoničnim razvojem. Edina težnja učenja Grigorija Grabovoja, je realna preprečitev globalne svetovne katastrofe.

Grigorij Grabovoj:« Praktična realizacija mojega učenja je zasnovana na tem, da učenci svoje delovanje po poti zavesti uporabijo z namenom splošne rešitve in preprečitve globalne svetovne katastrofe, istočasno ustvarjanje osebnih nalog. Pri tem se Svetloba Zavesti razprostre na celotno sliko bilo katerega dogodka v svetu in prevede na ustvarjalno upravljanje z željenim dogajanjem. To pomeni, bolj pogosto ko posameznik uporablja metode in tehnologije učenja Grigorija Grabgovoja, v cilju rešitve lastnih nalog, večji vpliv je v smeri rešitve vseh. 

Zato je uporaba in širjenje metod učenja Grigorija Grabovoja, najhitrejši način za uresničenje želenih rezultatov, skladno z zakoni Stvarnika.

Dr. Grigorij Petrovič Grabovoj se je rodil 14. 11. 1963 v Kazahstanu. Že kot otrok je imel sposobnost jasnega videnja prihodnjih dogodkov.

Ima sposobnost materializacije in dematerializacije, teleportacije, telekineze,… Je doktor tehničnih, fizikalnih in matematičnih ved. Je tudi doktor medicine.

Uradne institucije potrjujejo, da je predvidel in preprečil nesreče globalnih razsežnosti, materializiral in dematerijliziral predmete, na daljavo opravljal diagnostiko in popravila tehničnih predmetov, v realnem času ozdravljal ljudi z najtežjimi in neozdravljivimi boleznimi, obnavljal kirurško odstranjene organe in oživljal mrtve.

Na svojih seminarjih človeštvu prenaša Znanje Stvarnika. Stvarnik nas je ustvaril, da živimo večno, smo pozitivnoi, duhovno rastemo in se ustvarjalno razvijamo. Smo njegovi otroci, ustvarjeni po njegovem liku in podobi, imamo torej enake sposobnosti kot Stvarnik. Za Stvarnika in za človeka, ki živi po NORMI Stvarnika je MOGOČE VSE. 

Nauk dr. Grabovoja je Nauk o rešitvi in skladnem razvoju. Uči nas, da smo dolžni preprečevati možne globalne, lokalne in osebne nesreče, da smo dolžni ustvariti sebe popolnoma zdrave, mlade in večne. Daje nam Tehnologije, s katerimi lahko to doseže vsak. Smo ustvarjalci lastne realnosti. Misli in občutki ustvarjajo našo stvarnost.

Za uresničitev ciljev Makro-rešitve in Večnega življenja nam je posredoval Tehnologije za oblikovanje Nove Zavesti, ki je strukturirana in upravljajoča. 

Obuditi moramo vse sposobnosti in talente, ki nam jih je dal Stvarnik, da bomo v sedanjem telesu večni in večno zdravi, da bomo lahko živeli v ljubezni, miru in obilju, ter ustvarjali vse tisto, kar je dobro za vse, vključno z živalskim, rastlinskim, mineralnim in drugimi svetovi oz. kraljestvi. To je Makro svet.

Grigori Grabovoi je v prvi vrsti znanstvenik in največji svetovni um, ker je že danes ustvaril in dal svetu Tehnologije in REZULTATE, v pogledu delujočih Tehnologij – rezultate je dosegel sam in prav tako njegovi učenci. Pri njemu so vsi rezultati preverjeni s strani strokovnjakov in zabeleženi.

Grigori Grabovoi daje vsakemu Znanje po njegovih sposobnostih in potrebah – vzemite Znanja, razvijajte se!

Nihče ne more namesto vas doseči razsvetljenja, to je vaš duhovni trud, vaše duhovno delo, to je tisto, zaradi česar Duša pride na Zemljo, v fizično telo, da bi prejela ta Znanja in se razvijala do popolnosti.

Misija Grigorija Grabovoja ni samo delo na fizičnem nivoju ali nivoju posameznika, družbe, lokalnih in globalnih konfliktov, ker smo krenili preko tehnokratskih poti razvoja. On rešuje naloge povezane tudi na nivoju našega Sončnega sistema, naše Galaksije. To je zato, ker obstaja možnost raznih zunanjih destruktivnih vplivov.

Dr. Grigori Grabovoi nam daje Znanje, instrument za delovanje na isti način, kot dela Stvarnik.