Dr. Grigorij Grabovoj je avtor Učenja o rešitvi in harmoničnem razvoju, o večnem in neskončnem razvoju.

Je jasnoviden specialist akademik za Energoinformatiko. Znanje je dobil od samega Stvarnika.

Nagrajen za Preporod Rusije v Naravni znanosti  za „razvoj medicine in zdravstva.“

Stvarnik je ustvaril človeka po svoji podobi

Človeka je ustvaril Stvarnik po svoji podobi. Stvarnik je ustvaril Dušo, kot organizirajočo strukturo sveta in človeka.

Kako nastaja znanje v človekovi duši?

Nastaja v stiku med dušo-duhom-zavestjo. Znanje v duši je svetloba, večna svetloba, ki je neuničljiva.

Je materija iz katere je vse ustvarjeno, je tvorevina Ljubezni.

Telo izpolnjeno s svetlobo preide v harmonijo in normo.

Skladen človek, je tisti, ki je izpolnil svoje celice, organe, sisteme organov s svetlobo Večnosti. To je sreča, radost, harmonija, zdravje, obilje. Stanje miru in spokoja. Tako se optimizira prihodnost. Ker skladen človek ustvarja skladne dogodke.

Zavest, ki je strukturirana ima znanje in razume povezave v svojem življenju, ki jih gradi duh. In zavest lahko menja duh in tako tudi znanje v duši. In posledično dogodke v življenju. To je mogoče samo s pravilnim znanjem in pravilnim razumevanjem znanja.

Želimo doseči stanje norme

Doseči stanje NORME telesa je cilj.

Izobraževanje duše je izobraževalni sistem Grigori Grabovoj, kjer miselno predamo po etapah informacije, ki nam jih je Stvarnik namenil na začetku. To je ustvarjalen kreativen razvoj vsakega, da si življenje izpolnimo s srečo in ljubeznijo.

Kaj je norma?

NORMA je skladnost in harmonija v telesu in zunaj telesa, v skladnih odnosih in vseh dogodkih. Je doživljanje sreče, ki je naravno stanje človeka. Da se oslobnimo na Stvarnikova Znanja, kjer lahko normiramo vse težave in jih tako rešimo.

Kaj ni norma?

Norma ni: bilo kakšno pomanjkanje, bolezni, smrt, staranje, negativni dogodki,..

Upravljanje s številčnimi nizi

Zavest, ki zna upravljati pomeni, da normira neharmonijo v harmonijo, neodvisno od stanja napredovane bolezni ali neharmoničnega dogodka. Najlažji način za upravljanje je uporaba tehnike s številčnimi nizi, ki je zelo učinkovita pri doseganju rezultata. Števila so energija Stvarnika. Števila so jezik Stvarnika.

Številčni nizi učinkoviti pri zavestni kreaciji

Dogodke ustvarja zavest. To so informacije, ki gradijo realnost v fizični materiji. Zavest in duh prenašata informacije iz duše. V duši so vsa znanja in vse rešitve. V naši zavesti je eno močno prepričanje, da mi ne moremo spreminjati resničnosti. Uporaba številčnih nizov pri doseganju ciljev, pomeni, da gremo mimo logike tega prepričanja, da to ni mogoče. In s koncentracijo na številčne nize dosežemo rezultat.

Lepota duše se želi izraziti in kreirati s svetlobo Večnosti

Z vse večjo koncentracijo znanja, dobivate ustvarjalne ideje, po poti suptilnosti, povezanosti s Stvarnikom in vašo dušo.

Znate upravljati z dogodki, veste, da je pomembna skladnost duše, duha in zavesti. Da je to shema, ki je neločljivo povezana in se nahaja v vašem telesu in zunaj njega ter v vsakem človeku.

Stvarnik nam je namenil večno življenje in harmoničen razvoj.

On je vedno odprt za naše sodelovanje. Mi lahko Stvarnika poiščemo samo v svoji duši. Ne zunaj nas. Ko zgradimo stik s svojo dušo, lahko komuniciramo z njo preko duha. Duh gradi povezave v življenju in nosi znanje v zavest. Zavest jih sprejema. Zavest gradi in ustvarja resničnost. Tako dobimo pristop k bilo kateri ideji, ki jo želimo realizirati ali rešiti težavo.

Prognostično upravljanje