Dr. Grigorij Grabovoj je avtor Učenja o rešitvi in harmoničnem razvoju, o večnem in neskončnem razvoju.

Jasnoviden in specialist za Energoinformatiko. Znanje je dobil od samega Stvarnika.

Nagrajen za Preporod Rusije v Naravni znanosti  za „razvoj medicine in zdravstva.“

Stvarnik je ustvaril človeka po svoji podobi

•Človeka je ustvaril Stvarnik po svoji podobi. Stvarnik je ustvaril Dušo, ki gradi dogodke in realnost, na podlagi stanja duha in zavesti

Kako nastaja znanje v človekovi duši?

Nastaja v stiku med dušo-duhom-zavestjo.

Znanje je svetloba Večnosti Stvarnika. Je materija iz katere je vse ustvarjeno. 

•Telo izpolnjeno s svetlobo preide v harmonijo in normo.

Skladno življenje: posledica je sreča, radost, harmonija, zdravje, obilje.

•Stanje miru in spokoja, ker vemo, da z realnostjo mi sami upravljamo

. •Optimizirana prihodnost. To pomeni, da vemo, da nas v prihodnosti čaka le sreča in harmonija. •

Da bi se zavest razsvetlila je potrebno to uresničiti z metodati za razvoj zavesti in izobraževanjem duše po učenju Grabovoja.

Želimo doseči dva cilja

  1. CILJ: Doseči stanje NORME telesa – DUŠA V NORMI – JE SKLADNA DUŠA Z ZNANJEM BOGA in ZDRUŽENA Z BOGOM.

•Izobraževanje duše – Duša Stvarnika ima jezik simbolike, števil, usklajenosti na naravni ritem. Poznati števila na način energije – pomeni poznati števila kot gradbene elemente resničnosti za neposredno upravljanje z dogodki.

  1. CILJ: Strukturirati zavest, da bo znala upravljati z dogodki v življenju – RESNIČNA ZAVEST JE VEČNA IN USTVARJALNA, upravljujoča

•S tehnikami upravljanja,

•učenjem načel zavesti,

•Metodami in vajami za razvoj zavesti

1.cilj je stanje norme v duši.

2. Cilj je znati upravljati s svojo zavestjo. Potrebno jo je strukturirati po učenju dr. Grigorija Grabovoj.

Kaj je norma?

NORMA: •SKLADNOST IN HARMONIJA •SREČA RADOST •NARAVNO STANJE ČLOVEKA ZDRUŽENO S STVARNIKOVO ZAVESTJO •VEČNO ŽIVLJENJE •NESKONČEN RAZVOJ •POMLAJENO TELO •POPOLNO ZDRAVJE •ZNANJE UPRAVLJANJA Z REALNOSTJO Z ZAVESTJO IN DUHOM. •ŽIVETI V TRENUTKU ZDAJ

Kaj ni norma?

•VSA NEGATIVNA STANJA •PORUŠENA HARMONIJA telesa, okolja, •STARANJE, SMRT •BOLEZNI, BOLEČINE •Pomanjkanje Svetlobe Znanja •Z mislimi ves čas v preteklosti •Občutek nemoči

Zavest, ki zna upravljati

Zavest, ki zna upravljati: •Pozna ritem delovanja Duše, števila, vidi in prepoznava vzroke dogodkov, v svetu in v svojem življenju. •Uporablja: tehnologije zavesti, v prostoru upravljanja, metode zavesti •Dviga stanje zavesti in duha. •Je združena z znanjem Stvarnikove zavesti. Vertikalno-norma. •Ve, da je realnost kot igra s plastelinom, katerega upravlja mentalno po svoji želji. •Ve, da tisto, kar še ni vidno v realnosti in je že postavljeno v zavesti, v prostoru upravljanja – da se bo zgodilo.

Zavest, ki nima znanja

Zavest, ki nima znanja: •Za njo se dogodki ustvarjajo sami od sebe, na njih ni mogoče vplivati. •Vidi horizontalno, ne vertikalno. •Vertikalno pomeni, da smo na poti duhovne rasti, proti Bogu. Znanja Boga prihajajo vedno vertikalno. •Horizontalno, brez znanja duha, ne zanima nas nič kar je povezano z Bogom, intuicijo, suptilnim zaznavanjem realnosti. •Veliko analiziramo dogodke, ki jih vidimo v svetu in v svojem življenju. Uporabljamo logiko uma običajne zavesti, ki nima znanja ustroja Sveta. •Ne verjamemo, ker ne vidimo.

Kaj je duša?

V duši velja zakon: VSE JE PRISOTNO V VSEMU. (HOLOGRAFIJA)

Je Večna in neskončna, neuničljiva, je ustvarjalna.

Ima obliko sfere.

Vsebuje vse informacije sveta in človeka. Preteklosti, prihodnosti in sedanjosti.

Fizični izraz duše je telo.

Duša vsakega človeka ima točko arhiviranja, kjer se ves čas arhivira, to na kar sta usmerjena zavest in duh. Individualno in kolektivno.

Ljudje to počnemo ves čas. Gradimo dogodke s svojo zavestjo in duhom, arhiviramo dogodke v duši, v Svetu.

Arhivirani dogodki postanejo hkrati preteklost in prihodnost. Moč, da upravljamo s temi dogodki je zavest, ki ima znanje in stanje duha v normi, v skladju.

Duša ima ritem števil, ki je nova matematika dr.Grigorija Grabovoja

•Dogodke ustvarja zavest. Ti se arhivirajo v duši. •V duši obstaja ritem števil in povezave med elementi realnosti. To so informacije, ki gradijo realnost v fizični materiji. •Zavest in duh prenašata informacije iz duše. Usmerjata se lahko na levo ali na desno stran. •Iz desne prihaja Stvarnikova svetloba NORME. Po poti duhovne rasti in znanja zavesti se usmerjamo proti desni, naprej in navzgor – srečnemu življenju in v harmoniji, NORMI.

Lepota duše se želi izraziti skozi vas in kreirati s svetlobo Večnosti

ZAKAJ SE IZOBRAŽEVATI PO TEM SPLETNEM SEMINARJU?

•Z vse večjo koncentracijo znanja, dobivate ustvarjalne ideje, po poti suptilnosti, povezanosti s Stvarnikom in vašo dušo. In imate znanje, da s števili, tehnikami upravljate, mentalno z zavestjo. To pomeni, da se ozdravite, pomladite, dogodke spreminjate v harmonijo, in greste v smeri norme in skladnosti, večnega življenja.

•Da zapišete normo v duši in tako spremenite te informacije iz preteklosti in si tako optimizirate prihodnost.

•Nimate posrednikov. Ste samo vi, s svojo dušo-duhom-zavestjo v povezavi s Stvarnikovo zavestjo.

•Postanete bolj suvereni v življenju, samozavestni, srečni.

•Znate upravljati. Zato ste bolj mirni in skladni.

•Veste, da ste usmerjeni proti Svetlobi Večnosti, ki je Stvarnik.

•In Stvarnik nam je namenil večno življenje, harmoničen razvoj.

Znate izbirati prave odločitve, tiste prve na podlagi impulza, ki se pojavi v trebuhu, ki je vaša intuicija, vaš stik z dušo. Od teh odločitev je odvisen potek vaših nadaljnih povezav, katere gradite v življenju. Te odločitve so pomembne tako za gospodinjo ali direktorja velikega podjetja. To je univeralni edinstven sistem upravljanja z dogodki, ki ga uporablja sam Stvarnik.

•On je vedno odprt za naše sodelovanje. Mi lahko Stvarnika poiščemo samo v svoji duši. Ne zunaj nas. Ko zgradimo stik s svojo dušo, lahko komuniciramo z njo in razvijamo jasnovidnost in prognostično upravljanje. Prognoza pomeni, da opazujemo in upravljamo. Na osnovi želja – Impulz.