Cilj je spoznanje POTI v lastni duši in narediti izbiro ali odločitev, da gremo po poti svoje duše. Vsak ima svobodno voljo in to je treba spoštovati, ker je to Stvarnikov zakon.

“Grška alegorična izjava pravi: “zdrav duh v zdravem telesu in zdravo telo v zdravem duhu.”

Torej to pomeni, da če bomo aktivirali svoj zdrav duh, bomo naredili tudi telo zdravo. In obratno. Ko bomo delali na fizičnem telesu se bo to odrazilo na duhu. To pomeni, da je eno z drugim povezano. Prišli smo do prvega osnovnega pojma “povezava” po Nauku Grigorija Grabovoja.

V čem je bistvo Spoznanje resnice? To se ljudje sprašujemo že dolga, dolga leta, morda tudi tisočletja,..

Kdo si? Od kod izviraš?

Opisala bom to z vidika učenja Grabovoja. Po njemu je Življenje večno. Tako nas je Stvarnik ustvaril. Večne, srečne, neskončno ustvarjalne.

Zakaj tega potem ne živimo?

Človek ni osamljeni delček Sveta, nemočen in nesvoboden. Človek ima fizično telo. Vsa dosedanja duhovna znanja učijo o različnih duhovnih tehnikah, o zavesti, o samospoznanju, vendar še nihče ni tako znanstveno in duhovno pristopil in dal ljudem znanje, da spoznajo večno življenje v fizičnem svetu, da se razvijejo na povsem novo raven bivanja. To je popolnoma novo Spoznanje.

Dr.Grigorij Grabovoj daje znanje, da človek spozna samega sebe “resnično” na temelju kakršnega je Stvarnik ustvaril. Oblika fizičnega telesa je fizični izraz Duše. Duša je večna. In v njej so vsa znanja. Ona je vsemogočna. Vsebuje vse informacije. V tem trenutku. Ampak mi nimamo teh povezav ozaveščenih. Če nimamo wi-fi omrežja ni signala, ni informacije pri nas. Ne pomeni, da informacije ne obstajajo. Torej, da bi človek lahko s svojo dušo komuniciral in ustvarjal vse kar si želi..potrebuje signal in orodje. Signal je uglašeno, spokojno lastno fizično telo in orodje je njegova razvita zavest, ki ima znanje upravljanja, ki je strukturirana.

Osnovni gradniki človeka in sveta

Primaren je Stvarnik. On je vse ustvaril. On je ustvaril Dušo kot organizirajočo strukturo Sveta. Osnovni elementi iz katerih je zgrajen človek in svet v osnovi, temelju so duša-duh-zavest-telo. Ta shema vedno deluje skupaj. In vsak lahko sedaj spozna vsak element posebej in tako razume osnovo ustvarjanja.

Spoznanje

Človek samo preko spoznanja pride do resnice. Spoznanja duha, duše in zavesti. Ter kako je to povezano na ravni telesa. Razumevanje, da s tem znanjem človek spozna, da je samo s fizičnim telesom potrebno delati duhovni razvoj, da se duša nenehno razvija in cilj je, da človek razvija sebe tako duhovno kot telesno. Da se materija ustvarja na podlagi duha in fizičnih elementov. Torej skupaj z duhom se ustvarja materija. Spoznanje daje drugačno percepcijo sveta. Več o percepciji in sreči lahko preberete tukaj.

Duša, duh, zavest

Človek lahko spozna znanja duše že za časa življenja in ne samo takrat ko umre. Dr.Grabovoj pravi, da se s smrtjo ti osnovni elementi, ki so v človeku, razgradijo. In da je ta razgradnja individualen proces. Zavest ostane vezana za grob, v premeru 2 metra. In ta zavest je enaka kot takrat, ko je bil človek živ. Dr.Grabovoj pravi, da oživljenje je povsem standardna procedura, da je odvisna od živih, sorodnikov, ali oni želijo vrnitev bližnjega. In na njihov impulz, ko strukturirajo zavest in spoznajo duh, se oživljeni vrne v realnost. To naredi sam Stvarnik, na pravilno napoteno prošnjo, impulz. Torej oživljenje je rešitev človeka. Ker smrt ni norma. Smrt je virus v zavesti človeka. In reinkarnacija je le zastaran model obnovitve duhovnih struktur človeka. Dr.Grabovoj jasno pove, da danes je prišel čas, ki vsebuje novo znanje, ki ga daje sam Stvarnik, ki je ustvaril človeka kot večnega v fizičnem telesu. Da je to že v človeku, v njegovi duši, vendar je v zavesti, že tisočletja prepričanje, da to ni mogoče. Zato se imenuje učenje rešitev vseh, živih in odidenih. Ker je takšna volja Stvarnika. V duši vsi težimo k temu, vendar imamo v zavesti izkrivljene informacije, ki nam to preprečujejo.

Bog Stvarnik v tebi

S Stvarnikom se lahko pogovarjaš.

On nikoli ne postavlja zahtev, nikoli ne postavlja pravil in če ga ne prosimo za pomoč, se ne vpleta v situacijo. On v svojem delovanju kaže, da je dal človeku svobodno voljo in tega nikoli ne krši.

On je zelo srečen, če se človek obrača k Njemu in ga prosi za pomoč. Njegova pojasnila so preprosta in jasna. On se zmore spustiti na raven zavesti, v kateri se nahaja človek in mu s preprostimi besedami razložiti vse, kar ga zanima. Tehnike zavesti, ki jih daje dr.Grabovoj so enake kot jih uporablja sam Stvarnik pri njegovem ustvarjanju Sveta.

Njega lahko prosimo za pomoč situacije v Svetu. Prosimo ga, da normira situacijo v Svetu.

Preden zvečer zaspimo, ga lahko pokličemo in se stisnemo v njegov objem. Njegovo mogočno sijoče Telo nam daje močan občutek varnosti.

Ko spoznaš sebe, spoznaš Stvarnika! Stvarnika lahko ljubiš le toliko, kot ljubiš samega sebe.

Zakaj predajamo svoje življenje v roke drugim?

Neznanje nas pelje v to, da iščemo pomoč zunaj sebe. In dajemo svoje življenje v roke drugim? Vprašajmo se pri svojih težavah: Zakaj živimo v nesreči? Slabih odnosih? Obolevanju? Ali ljudem zaupam bolje, kot samemu Stvarniku? Ali te lahko človek ljubi bolj, kot Stvarnik? Začenjamo se zavedati, da je naše telo izpopolnjem sistem, da samega sebe ozdravlja. Stvarnik je Ljubezen. Ljubezen Stvarnika je Večnost. Telo sije v Svetlobi Znanja. Kakršen program imamo v zavesti, to ustvarjamo. Ali se zavedamo programa? Če nimamo znanja, potem bomo pisali program drugih. Če imamo znanje bomo pisali svoj program, oziroma načrt svojega ustvarjalnega večnega življenja.

Stanje sreče je delovanje Boga, resnične zavesti

Stanje sreče je delovanje resnične zavesti. Resnična zavest ima znanje in je združena z Bogom. Je Večna in neskončna.

Razširjena zavest ima opažanje Sveta širše. Običajna zavest opazuje statično. To pomeni predmete vidimo kot samo fizične. Ko širimo zavest naša slika opažanja Sveta postaja bolj dinamična. Predmeti postajajo v naši zavesti kot liki, oblike, sfere informacije, s katerimi mi lahko upravljamo. V prostoru upravljanja, jih normiramo. Lahko se regeneriramo, pomladimo, duhovno razvijemo, smo bolj mirni, srečni, odvisno od naših želja. Vendar to znanje je samo za ustvarjalni razvoj, nikoli ne deluje uničevalno.

Razširjena zavest je stanje v človeku, ki vidi Svet bolj dinamično, vidi svet kot strukturo, ki jo je mogoče menjati. Lahko vplivamo na zunanji Svet in notranji, možno ga je spreminjati. Človek, ki obuja drugega v življenje, se nahaja v razširjeni zavesti. On vidi – kako nastaja materija – telo človeka.

Človek, ki je v višjem stanju zavesti se lahko pogovarja ali druži z odidenim. To je neverjetno samo človeku z običajno zavestjo. Človek, ki je dosegel višje stanje zavesti, ve, da NIHČE nikoli ni odšel.

Ko se zgodi vstajenje, potem se v življenju vseh teh ljudi pričnejo dogodki v celoti v družini odvijati v ugodnejši smeri. Marsikatere težave se kar same čudežno rešijo.

Dr. Grabovoj pravi, da ni niti enega odidenega človeka, ki si ne bi želel vrniti nazaj v svet živih. Da je stanje, ko človek odide kot neke vrste težja oblika gripe. In duša takoj začne z obnavljanjem telesa. Vendar se dogaja proces: razgradi se telo na sestavne elemente: dušo, telo, zavest. Duša gre po individualni poti glede na osebnost človeka, zavest je vezana na prostor groba v premeru 2 metra. In da vsaka celica telesa vsebuje vse informacije osebnosti človeka. Človek je popolnoma ista osebnost, kot prej, ko je živel. Ljudje, ki pridejo nazaj se vrnejo zdravi, tudi če so bili prej bolni. Obnovljeni so.

Oblika človeka

Oblika je pomembna. Vsak predmet, ki obstaja, ima na informaciji obliko. Če se poškoduje oblika informacije, se to odrazi v fizičnem svetu, kot bolezen, neskladje, težave.

Oblika stavb v zunanjem prostoru, bi morale biti usklajene z obliko človeka. Morali bi dati pozornost na to, da se spozna kako je sfera povezana z obliko človeka. Ljudje v takšnih stavbah bi bili bolj harmonični. Pretok energije bi tekel skladno.

Dr.Grabovoj predlaga, da se gradijo večne konstrukcije, po antigravitacijskem načelu. Takšne stavbe bi bile harmonične v odnosu na človeka in na Stvarnika.

Oblika – povezanost oblike in informacije je tema za razmislek.

Polje vsega dobrega

Vsak človek ima v sebi POT. Kreacija v življenju, delovanje, v obilju vsega dobrega. Ta pot je v Duši vsakega človeka. Zato lahko vsak samega sebe spozna samo v svoji Duši. V Duši je vse popolno, rešeno, večno mlado, srečno…Treba se je naučiti to prenesti iz duše v fizično resničnost. To pa se zgodi z ustvarjalno zavestjo in učenjem tehnik upravljanja. Stvarnik samo pomisli in se zgodi! Pri njemu je misel enaka realizaciji. To je trenutno ustvarjanje. Ko človek izbere to pot, potem se nauči zaupati svoji duši in sprejema Znanje Stvarnika, redno upravlja s tehnikami zavesti in tako upravlja z lastnimi dogodki. Na tej poti človek nikoli ni sam. Je skupaj z vsemi, ki upravljamo, v tej mogočni Svetlobi, ki raste in se širi. Nas podpira pri doseganju ciljev.

To učenje bo naredilo radikalne spremembe v vseh področjih družbene sfere. Ekonomija večnega razvoja bo temeljila na novih večnih zakonih, kjer bo uresničen neskončen razvoj. Arhitektura bo dobila nove uvide v oblike in bo ustvarjala simetrijo, harmonijo, skladnost, lepoto barv. Vse to bo pripeljalo do večnega notranjega prostora in zunanjega, saj sta enaka. Umetnost bo ustvarjalna, polna barv in navdiha. Družba bo delovala v smeri ustvarjanja.

In nekega dne se bo zgodilo vsesplošno vstajenje vseh ljudi. Ker prostor se lahko poveča. Prostor, čas, materija je posledica zavesti. Vse to ustvarja zavest. Ona od nikoder nič ne vzame. Ona preprosto ustvari iz Duše preko duha prenese v fizično realnost. Visoka zavest je čista Ljubezen Stvarnika!