Prevedeno iz seminarja dr,Grigorija Grabovoj. Nauk o Bogu, 3.3.2004 Grigori Grabovoi:

“V trenutku čiščenja naše duše človek ustvarja delovanje rešitve, on s kristalno čisto dušo vstopi v močno fazo dogajanja in dela močno upravljanje. Pri tem se upravljanje z dogajanjem in čiščenje duše odvija istočasno.

Rezultat upravljanja je rezultat stanja duše – to je eno in isto. Vaša kristalno čista duša ne vsebuje nobenih negativnih dogodkov. Tako dobite močan element ozdravljenja vašega telesa. Normira se lahko negativen dogodek, ali pomagate pri ozdravljenju nekoga drugega. Po poti tehnologij se lahko normirajo negativni procesi v svetu. Na ta način lahko dobite tudi  močno ozdravljenje.

TEHNOLOGIJA: Akt čiščenja na nivoju kristalno čiste duše – kristalno čiste optične faze opažanja

Čiščenje duše je akt trenutnega delovanja. Struktura čiščenja s točke gledišča Boga je sam faktor čiščenja duše v neposrednem pomenu te besede. Zunanje strukture in samo čiščenje je eno in isto za človeka. Človek to sprejema kot dejstvo čiščenja.

Kako očistimo dušo? Še posebej če je ona (kot govorijo) že čista? V čem je potem bistvo tega delovanja?

Govorimo o tem, da se duša koncentrira na neki nivo naloge, to je čiščenje lokalnega nivoja v stran razvoja naloge. Ne moremo reči, da duša nima čist izgled na informativnem planu. Ona je lahko kristalno čista. Razumevanje čiščenja tedaj pomeni, da se ustvari čista pot. To je ustvarjanje določenega nivoja koncentracije. Vi tukaj razumete kako se ustvarja koncentracija in tedaj kristalizirate ta snop svetlobe ki gre k vam od Boga. Ko gledate s svojimi očmi na realnost, to je nivo ko ste v popolnosti zaščiteni od nivoja bilo katerega zunanjega vplivanja. Kristalno čista duša je tudi varen nivo telesa. Če vi dosežete akt čiščenja v kristalnem razumevanju na nivoju kristalno čiste duše ( kristalne čiste optične faze opažanja), tedaj bomo videli, da ta snop svetlobe ali ta trikotni optični nivo, ki prihaja od duše, izgleda kot npr. en trikotnik v optičnem opažanju, ki vstopi v ostro fazo dogodka. Dogodek in optični nivo izražanja duše, čiste duše – tj ona je čista, na njej ni nesnage, in vi je vidite s svojim opažanjem. V čem je še smisel tega, ker je ta sistem v popolni kontroli človeka. Človek jo vidi, ni prikrita z nobenim drugim sistemom. Tedaj on dela močno direktno upravljanje. Rezultat stanja duše in rezultat upravljanja to je eno in isto. To je čista duša ki ne vsebuje npr.v sebi atomsko eksplozijo, ne dovoljuje eksploziji, da se zgodi, že vpadate v čvrst ovoj zaščite vašega fizičnega telesa v tej tehnologiji. Dovolj je samo da vstopite v ta sistem in lahko dobite močan ozdravljajoči element za vaše telo.

Koncentracijo držimo nekaj sekund

Enostavno je dovolj, da nekaj časa držimo to stanje, dovolj je nekaj sekund. Če držimo to koncentracijo nekaj sekund boste videli, da se pri vas razvija svobodna pot razvoja, ki je povezana s tem, da se vaše fizično telo svobodno razvija in dolgo ne boste občutili nobenega problema. En takšen impuls je dovolj za nekaj mesecev aktivnega dela in naslednjič lahko uporabite to tehnologijo skozi nekaj let.

Spajanje notranje in zunanje realnosti

Ko govorimo o tej tehnologiji potem je pod št.1, ta tehnologija je zelo povezana s prolongiranjem prihodnjega časa. V tem primeru je čas kontrolirana procedura in vi lahko rečete da na vplivanje zunanjih močnih vplivov, vi popolno jasno držite svojo linijo znotraj sebe. Npr. Pozicijo večnega razvoja večnega sveta itd. Vi to oblikujete vse v tehnološko formo in tedaj vaša pozicija to je realnost, zunanja realnost, bilo katera realnost. To pomeni da spajanje notranjega upravljanja s prehodom na zunanjo realnost je tudi naloga Boga. V tem primeru imamo tehnologijo katero, ko jo opazujemo z očmi človeka, tj.opažanjem človeka – vidimo da se to opažanje ne razlikuje od delovanja Boga.

“Vse je v Duši vsakega”