Novi človek je človek, ki pozna tehnologije ustvarjanja z zavestjo, duhom, dušo. Pristop k upravljanja po tehnologijah mora biti duhoven. Človek pozna sebe na način, kot ga vidi njegov stvaritelj, Stvarnik Bog Oče Nebeški. Spodaj je opisanih nekaj osnovnih pojasnil izvajanja tehnologij upravljanja za reševanje življenjskih težav, obnavljanje in ustvarjanje organizma in dogodkov v smeri harmoničnega razvoja vseh in sebe.

Stanje spokoja in tok svetlobe

Pristop k upravljanju bi moral biti v stanju spokoja. Po možnosti stanje Ljubezni do Sveta. Da bi pohitrili doseganje rezultata, recite, da stojite v Toku Učenja G.Grabovoja. Zamislite, da stojite v toku srebrno bele barve, premera 5 metrov, od zgoraj navzdol, umiva vaše telo od znotraj in zunaj, gre skozi vas. Vaše telo začne sijati v srebrno-zlati Božji svetlobi.

Središče Duše Stvarnika

Zamislite, da stojite v središču Duše Stvarnika, v točki in od tam izvajate upravljanje. Dovolj je, da označite to in takoj ste tam. To ni mogoče spremljati z običajno logiko. Vi tukaj dosežete neskončno hitrost izmenjave informacij, ki se tičejo vašega cilja Rešitve vseh ljudi in vašega osebnega cilja.

Središče vaše duše

Zelo pomemben pogoj, da ste v točki svoje osebne moči, svojega upravljanja, v središču koordinatnega sistema. Ker prav od tu upravljate s časom in prostorom. Trikrat izrecite 71381921 in takoj ste v tej točki. Če človek ni v svojem centru, potem z njim upravlja družba, okoliščine, .. Ta številčni niz opazujte v srebrno beli barvi. Zamislite si, da ste prišli v center koordinatnega sistema. V zlati sijaj svoje Božanske zavesti, ker se ona prav tam nahaja. Sedaj je hitrost vašega upravljanja večja. Tu sedaj vaša zavest rešuje tiste naloge, ki se tičejo rešitve vseh in vaše osebne naloge. Tu niste samo tisti, ki upravlja, ste tudi stvarnik realnosti. Tiste realnosti, ki je skladna z vašimi nalogami in nalogami na globalnem nivoju. Rušilna dejstva se istega trenutka razformirajo. Delujete izključno v ustvarjalni namen. Pripeljete destruktiven strukture do norme. Ko ste nekaj časa to prakticirali bo vaša zavest vas avtomatsko pripeljala v to stanje upravljanja. Tako, da vam ne bo treba ves čas to ponavljati. To boste sami začutili. Ta občutek se s časom trenira.

Blagotvorna transformacija

Stvarnik nam daje vse in takoj. Naša človeška logika, ki se oslanja na izkušnje, filtrira in odvrača vse kar se ne vklaplja v okvire vsakdanjega življenja in vsega kar je običajno. Zato je uresničenje zaustavljano v času. In zato kasni. Za človeka z običajno zavestjo je v življenju normalno, da se podreja okoliščinam, namesto, da upravlja z njimi. Prav z logičnim razmišljanjem človek lahko sprejme odločitev, da spremeni svoje življenje. Želja, da sebi objasni svoje trenutno stanje, ga pripelje do novih spoznanj. Nova znanja potiskajo stara in logika prehaja na novo bazo, novo izhodno osnovo in vse to ustvari novo fizično realnost.

V kolikor so ta nova znanja usmerjena na ustvarjanje, bo človeka vodilo k Večnemu neskončnemu razvoju in duhovni rasti. Če so znanja destruktivna, bodo ona ustvarjala nevzdržne pogoje življenja za človeštvo, kar izzove bolezni in trpljenje.

Stvarnik nam daje rešitev

Od Stvarnika prihaja neprecenljiv dar, nova Znanja, a prinaša nam jih veliki znanstvenik, akademik Grigori Grabovoj. On nam daje veliko bazo dokazov o ustvarjalnih dejstvih tega znanja. Ne gre se samo za obnavljanje poškodovanega tkiva v organizmu. Pač pa o neposredni regeneraciji organov, o upravljanju z dogodki na bilo kateri oddaljenosti. Govori se o formiranju duhovnega impulza na podlagi spoznanj principov in načel zavesti in tehnologij, kjer je mogoče obnavljati materijo, človeka, ne glede na trenutno stanje. Govorimo o vzpostavljanju človeka v stadiju biološkega razpada, v primeru smrti. Če so nekdaj govorili o tem kot o čudežu, kjer so to izvajali samo veliki mojstri in svetniki, lahko sedaj preko Novih Znanj vsak človek upravlja z ustvarjalnim razvojem, da razvija sebe in da pomaga drugim. Prav to je nova pot razvoja človeštva in edina pot izpopolnjevanja stvarnosti. To je pot harmoničnega razvoja civilizacije, kjer se vsak človek počuti, da je on sam središče te stvarnosti, katero je on sam ustvaril v strukturi absolutne svobode in neskončnega razvoja svojega ustvarjalnega potenciala.

Človek dobi nov status človeka

Človek dobi nov status, status človeka, ki živi večno. Vprašanje je o vsesplošnem oživljenju. To je proces, ki se odigrava izključno po volji Stvarnika. Nihče ne more vplivati na njega. Nihče več ne umre, da bi potem šel čez proces reinkarnacije. Fizično človeško telo se ponovno ustvari po informacijah Duše ali pride do procesa samooživljenja.

Tehnologije vzpostavljanja

Vedno je plemenito dejanje pomagati Stvarniku. In zato vsak, ki upravlja za svoje cilje, vedno postavi cilj rešitev vseh. To ni samo dobro delo, pač pa velika pomoč, ki jo dajemo svojemu organizmu v pomladitvi in ozdravljenju. Svetloba je znanje Stvarnika v duši. Človek, ki strukturira svojo zavest, ima znanje in pozna upravljajočo ustvarjalno zavest. Osnove upravljajoče ustvarjalne zavesti so opisane tukaj.

Človeško telo je zunanji in notranji prostor istočasno

Če se v zunanjem svetu pojavi informacija o smrti to pomeni, da obstaja tudi v notranji stvarnosti. Zato je vzpostavljanje zunanje stvarnosti, hkrati tudi vzpostavljanje notranje. To je zakon. Vsak, ki je obnovljen, ki je oživljen prinese svetlobo v svet. Ona bo premagala smrt in ustvarila novo stvarnost, ki bo ljudem omogočila, da živijo večno v fizičnem telesu na Rajskem planetu – na naši Zemlji!

Da bi se to zgodilo je potrebno, da ljudje pokažejo voljo, da se vključijo v ta posel. Tehnologije upravljanja s stvarnostjo za vse ljudi postanejo običajna znanja, da so vedno upravljalci za sebe in vse ljudi za novi svet, za harmonijo, radost in srečo.

Povzeto iz knjige Valentine Batiščeve.