Številčni nizi večno življenje za vse.

546489
748949
319749

Največja vrednost metode s številčnimi nizi je ENOSTAVNOST. Z usmerjeno pozornostjo na številčni niz se lahko ozdravite, lahko upravljate z dogodki v svojem življenju. Številčni nizi so najbolj učinkovita in enostavna metoda doseganja rezultata za začetnike, kot tudi za izkušene upravljalce po učenju Grabovoj. Če začne človek koncentracijo na številčne nize, da vzpostavi zdravje, bo dosegel rezultat. Doseženi rezultat pomeni, da se je začela strukturizacija zavesti. Pomembno je, da se v človeku aktivira vera, da je nekaj takega mogoče. Tako se pojavi nova logika, da je to mogoče in po zakonu prenosa informacije, se to spoznanje prenese v kolektivno zavest, kar pomeni, da v naslednji metodi, ki jo izvedemo, še hitreje dosežemo rezultat. Tako bomo vsi, vse boljši in učinkovitejši v urejanju naših življenj, da gremo na pot večnega samoobnavljanja in izpolnjenega srečnega življenja.

Upravljalec realnosti

Z osredotočanjem na številčne nize postanemo upravljalci svoje realnosti. Vsako število ima svojo duhovno energijsko vibracijo. Skupek števil pomeni, da je ta duhovno energetska vibracija ciljno usmerjena s točno bivracijo. S pozornostjo na številčni niz dosežemo rezultat. S koncentracijami na nove 3 številčne nize, ki jih je dal Grigorij Grabovoj za uresničitev večnega življenja, lahko dosežemo normiranje neskladnih dogodkov v našem življenju. To pomeni, da premaknemo zataknjeno energijo v normiranje in rešitev. Na nas je, da si postavimo nalogo, kaj želimo rešiti in gledamo številčne nize 546489, 748949, 319749. Vidimo jih pred seboj, pred prsmi, v srebrno beli barvi. Lahko jih damo v sfero in sfero osvetlimo srebrno belo. Hkrati smo pozorni na svoje telo, kako se odziva, kaj se dogaja v telesu, občutimo ga. Uglasimo se na duhovno razpoloženje, spokojnost. Vibracije številčnih nizov nas vodijo v smer večnega življenja in rešitev težav. Številčni nizi za večno življenje pomenijo, da je v njih princip neumiranja, neuničljivosti, večno življenje v neskončnem razvoju.

Kaj pomeni večno življenje?

Življenje je večno, ker nam je tako namenil Stvarnik na začetku, ko nas je ustvaril. Človek, ki odide, nikoli zares ni odšel. Samo nima fizičnega telesa. Njegova zavest, duša, duh ostanejo isti. Duša in duh imata znanje večnosti, to znanje je svetloba in sta neuničljiva. Zavest je ranljiva. V zavesti imamo izkrivljene informacije že tisočletja, da moramo odhajati. Zavest je tista, ki iz duhovnega pripelje v fizično resničnost. Zavest se lahko zatemni z nepravilnimi informacijami in dobimo popačeno sliko resničnosti. Bolezen je popačena slika, pomanjkanje je tudi popačena slika. Če želimo na pot večnega življenja, se je potrebno naučiti tehnologij resnične zavesti in svoje telo uskladiti z znanjem, ki ga imamo v duši in s principi resnične zavesti. Večno življenje je večno samoombnavljanje fizičnega telesa in zunanje okolice. Z vidika razširjene zavesti je zunanji prostor del naše zavesti, kot tudi notranji prostor celic in organov. Tako lahko razumemo, da je vse zunaj nas in znotraj, vse kar poznamo in kar ne poznamo, del naše zavesti. In tako pridemo do razumevanja enosti. Grigorij Grabovoj pravi, da obstaja samo CELOVITO ENO. Zato imamo možnost s svojo zavestjo, ki je ustvarjalna in gradi dogodke, spreminjati informacije v smer večnega in neskončnega razvoja, samoobnavljanja.

Primarni vzrok bolezni ali neskladnosti

Zavest, ki je usmerjena na večni razvoj je skladna. Človek mora v sebi razviti skladnost. Večina terapevtskih tehnik sledi temu, da ozaveščamo probleme in da jih podoživljamo ter naj bi jih tako rešili. Kaj s tem naredimo? Vsak človek je individualen, ker vsak doživlja svoje življenje drugače in v drugačnem okolju. Vse to gradi človeka. Vsa preteklost in prihodnost je v fizični celici človeka. Ko se negativne informacije kopičijo in nabirajo, se s časoma razvije bolezen. Z vidika učenja Grabovoj, ne gledamo na težave vsebinsko. Na primer zakaj je človek doživel stres, bolezen, kaj je bil vzrok? Na primer, nek dogodek je bil lahko sprožilec bolezni ali prepira,..To ni pomembno. Pomembno je le to, da se je na informacijskem nivoju naredila napačna oblika informacije ali se je zavest zatemnila, zasenčila. In ravno te nepravilne oblike in sence ustvarijo v zavesti, v fizičnem telesu, pogoje za bolezni ali neskladne odnose v okolici (doma ali v službi,..) Mi teh povezav ne znamo brati, uvideti, vendar so primarne, vzročne.

Kako odrešiti bolezen, neskladje za vedno?

To naredijo tehnike zavesti, ki jih daje dr.Grabovoj. Te tehnike mora vsak sam uporabiti. Vložiti v to nekaj truda, napora. Napor je potreben samo na začetku, potem je to enostavno, radostno. Enako kot, da se učimo vožnje z avtomobilom. Na začetu je potreben napor, misliti na vse te nove stvari, pojme, izraze, kasneje je vse bolj enostavno, začnemo uživati v vožnji.

Tehnika za skladnost telesa

Obstaja veliko tehnik, da vzpostavimo skladnost telesa, nazaj tako kot smo ga imeli ob rojstvu. Ko se rodi zdrav otrok so njegove celice skladne, sijejo z znanjem večnosti. Tega ne vidimo z običajnimi očmi, vendar je tako. S časoma otroka priučimo na razmišljanje kolektivne zavesti. Tehnika s katero naredimo fizično telo ponovno skladno, pomeni, da normiramo bilo kakšne težave v življenju, bolje sprejemamo odločitve, itd.

Vsaka tehnika ima 3 osnovne korake:

  1. Uvod: Postavim se v svoj center moči 71381921-(izrečem 3X). Grem na makro, združujem svojo zavest s Stvarnikovo, svoj duh s Stvarnikovim in svojo dušo s Stvarnikovo Dušo.

2. Upravljanje s koncentracijo: Delujem za makro rešitev vseh ljudi za večno samoobnavljanje v fizičnem telesu in za svoje skladno telo.

Pred prsmi ustvarimo 4 sfere, različnih skladnih barv (modra, roza, rumena, oranžna). Ki predstavljajo sfere duše, duha, zavesti, fizičnega telesa. Te sfere združimo v eno sfero, enake veličine. V sredino sfere postavimo številčne nize za večno življenje vseh: 546489, 748949, 319749. Sfero s številčnimi nizi osvetljujemo iz centra svojih prsi s srebrno belo barvo. In se koncentriramo na sfero in številčne nize, gledamo kako se svetli. V mislih imamo nalogo, da združujemo svoje telo v skladen sistem, edinstven, Človek-stvarnik. Tako damo svoji zavesti vedeti, da razvijamo v sebi skladen sistem, svetlobo znanja in rešitve. S tem pokažemo svojo voljo.

Potem to sfero damo v tok večnosti, si ga zamislimo pred seboj, srebrno zlate Svetlobe, ki gre od zgoraj navzdol. Sfero pustimo tu, v strukturi stalnega upravljanja, kjer se odvija neprekinjeno normiranje.

3. Zaključek: Fiksiram rezultat

741 741 741

889…8

Hvala Stvarnik in hvala Grigorij Grabovoj za to znanje.