Oblika opažanja je odvisna od percepcije. Po učenju o rešitvi in harmoničnem razvoju, avtorja Grigorija Grabovoja je realnost odvisna od samega človeka. Od njegove stopnje zavesti. Zavest je povezana z mislijo, mišljenjem in percepcijo. Torej percepcija za nekoga, ki ima zavest strukturirano, kjer so znanja Duše je povsem drugačna od zavesti in percepcije tistega, ki tega znanja nima. Ko razumemo to, potem vidimo smisel v percepciji prostora, percepciji gibanja in percepcijo same realnosti. Percepcija izhaja iz človeka, je element zavesti. Percepcija je odvisna od prepričanj, ki jih imamo o življenju nasploh.

Običajna percepcija človeka

Percepcija je oblika opažanja realnosti. Mi živimo v enem okolju, v svojem telesu, v določeni družbi in imamo določena prepričanja. Ta prepričanja so odvisna od prostora in ljudi s katerimi se najbolj enačimo, od tega koliko smo že spoznali delovanje zavesti in duha. Živimo v nekem okolju. Kako vidimo ljudi in sebe v povezavi z njimi? Ali vidimo svet, kjer vlada nepoštenje, prepiri, strah, bolečine, stres..? Vse to pomeni, da imamo takšno percepcijo. In ta percepcija je močno razširjena oblika opažanja sveta. Nato preide v realnost. Najprej je v zavesti, nato v realnosti.

Prehod od običajne percepcije na višjo zavest

Sedaj vemo, da je percepcija odvisna od našega pogleda, to je naše zavesti. Ljudje, ki so razvili uspeh, bogastvo, zdravje, srečo vsi ti ljudje imajo percepcijo pravilno izoblikovano in jo razumejo. Vedo, da je od stopnje zavesti odvisna percepcija in njihova realnost. Vsi dosežki so odvisni od percepcije. Ljudje, ki nimajo znanja o tem, kako deluje zavest so odvisni od zunanjih dejavnikov. Na primer, da vas v službi ali doma neka oseba užali s svojim neljubečim odnosom do vas. Tisti, ki ima običajno percepcijo bo odreagiral nazaj z neko obliko nezadovoljstva, jeze, razočaranja, strahu, stresa… Drugače je za človeka, ki je strukturiral zavest. To pomeni, da zavest ve, kaj je duh, duša, telo. In da so v duši znanja svetlobe in da je človek ustvarjen s strani Boga Očeta Nebeškega, ki ga je ustvaril po svoji podobi. In se zato zaveda svoje vrednosti. In razume druge ljudi. Oni še nimajo znanja v zavesti. Zato ni odvisen od mnenja drugih. In ne dovoli negativnim mislim, da upravljajo z njegovim počutjem. Torej samo z razumevanjem preidemo iz običajne percepcije v novo percepcijo, ki je posledica strukturirane zavesti, višje zavesti. In to je tudi točka prehoda v novo realnost za človeka. Ne more biti drugače. In samo tako se lahko spremenijo življenjske okoliščine vsakega človeka.

Z novo percepcijo do sreče in uspeha

Dr.Grigori Grabovoj pravi, da je naša realnost posledica povprečja prepričanj vseh ljudi. Od prepričanja je odvisna percepcija. Percepcija je oblika opažanja realnosti. In to pomeni, da tako tudi ustvarjamo realnost. V kar so vključena tudi ostala bitja, rastline, minerali, živali. Po tem učenju je vse živo. Ker vse ima zavest in duh. Naj navedem nekaj primerov o percepciji, ki prinaša uspeh na vseh področjih.

Zgodba milijonarja o percepciji uspeha

Nek uspešen podjetnik, ki je iz popolne ničle, iz popolnega neznanja o podjetništvu začel posel, ki mu je prinesel milijonske dobičke, je v svoji zgodbi o začetku, povedal tole: » Imel sem dobro plačano službo. Nato sem s svojim dekletom šel za vikend k fantu njene prijateljice v obmorsko hišo. Bil sem zelo presenečen, ko sem zagledal bogastvo te hiše. Ni bila običajna hiša, to je bil cel otok, na katerem se je nahajala zgradba z dragocenim vrtom in kipi. Za en takšen kip, ki je bil postavljen na vrtu, bi jaz moral delati celo življenje. Vprašal sem tega moža s čim se ukvarja. In rekel je, da je podjetnik. Takrat nisem vedel kaj je to. Zato sem iskal podatke kaj je podjetnik. Želel se to postati. Opazil sem še eno stvar pri temu možu. Ko smo gledali tv in so bile novice o življenjskih nesrečah ljudi, o težki življenjski situaciji, se je ta mož, obrnil in odšel ven iz prostora. To sem opazil in si mislil, kako je brezčuten. Šel sem za njim in ga vprašal: »Zakaj si odšel ven, ali ti ni mar za ljudi, ki preživljajo nesrečo?« Ne. Nikakor ne. Sploh ne. Ampak veš, jaz imam eno pravilo, ki se ga držim ves čas, to je, da ne dovolim nobeni negativnosti, da vstopi v mojo zavest. In ni pomembno od kje ta negativnost pride. Enostavno ne želim sprejeti v svojo zavest nič, kar ni v popolni harmoniji z mano.« Nato je ta stavek naredil premik moji  zavesti. Odločil sem se enako. Želel sem postati podjetnik in svojo zavest, misli držati v popolni kontroli nad svojo realnostjo.« Zaključek zgodbe je, da je on resnično dosegel uspeh, ima miljonske dobičke in čudovito družino in lepo skrbi za svoje stranke, on jih uči kako pravilno razvijati podjetništvo. S pravilno obliko percepcije ali miselnosti.

Strukturirana zavest in njena percepcija

Sedaj vemo, da sta zavest in percepcija povezani in krojita našo realnost. Percepcija je element zavesti. To je opažanje realnosti. In ne samo opažanje, tudi ustvarjanje. Najprej je zavest. Zavest so misli. In delovanje misli je mišljenje. Po Učenju o rešitvi in harmoničnem razvoju so misli realen objekt. Posledica misli v njenem razvoju je realnost. Strukturirana zavest ima znanje, da misli usmeri tako, da s pravilnim opažanjem, ki je delovanje duha, preko misli pripelje iz duhovnega v fizični svet. Tako se ustvarja vsaka realnost. Razlika je le v tem ali se tega zavedamo ali ne. S tehnologijami zavesti lahko vsak doseže, da ustvarja to kar želi. Poznati je potrebno znanje duše in zavest. Zavest ima načela. Načela oživljenja so opisana v Grabovojevi knjigi Vstajenje in večno življenje – od sedaj naša realnost, ki jo lahko dobite tukaj.  Ko spoznavate razmerja duša, duh, zavest, telo, spoznavate sebe na nov način. In vam se začenja spreminjati percepcija. Kar vodi k spreminjanju miselnosti in učite se razvijati koncentracijo na cilj s pravilnim znanjem.  

Percepcija prostora in časa

Zavest ustvarja fizični prostor in čas. Prostor in čas vedno delujeta skupaj. Eden na drugega vplivata. S spremembo prostora lahko spremenimo čas. Čas je funkcija prostora. Čas spreminja prostor. Saj je logično. Na primer stavba, ki je stara, se ji vidi, da jo je spremenil čas. Pa čeprav je ona v istem prostoru, kot takrat, ko je bila nova. Zakaj se potem stara? Zato, ker je naša percepcija takšna. Percepcija je odvisna od prepričanja. Mi imamo v kolektivni zavesti prepričanje, da ko čas mineva, da se moramo starati. In kolektivna zavest je tista, ki ustvarja. Zato tako je. Kaj če kolektivno spremenimo prepričanje, da ni potrebno, da se npr. stavba stara ali pa človek? Potem tako bo. Ker ko bomo spremenili percepcijo v zavesti bomo spremenili realnost.

Kakršna percepcija takšna realnost

Samo od percepcije je odvisna realnost. Percepcije ni lahko menjati. Samo z znanjem se lahko resnično spremeni percepcija in zavest in realnost. Dr.Grabovoj v njegovi knjigi Vstajenje in večno življenje od sedaj naša realnost piše, da imamo napačne predstave o realnosti. On pravi, da beseda religija v starem jeziku je povezana z besedo zavest in realnostjo. Religija pomeni realnost. Na ta način je religija znanost o realnosti. In njegova religija ne podpira ideje o lažni predstavi sveta, da se je tekom zemeljskega življenja treba pripravljati na neko resnično življenje. To je lažna predstava. Ona je naredila ogromno škodo. Kristus je govoril o tem, da se je treba odreči življenja, da bi se pridobilo resnično življenje. On je govoril v alegorijah in niso ga vsi razumeli. Ne da se odrečemo življenju, pač pa življenju v vsakdanjem stanju zavesti. On je pozival ljudi, da se prebudijo iz sna, iz običajnega stanja zavesti. In vstopijo v Božje Kraljestvo, v Večnost, v višjo zavest. Z vstajenjem je pozival ljudi v večno življenje v fizičnem telesu. Pod Kraljestvom Božjim je razumel višja stanja zavesti. On je pozival ljudi na razvoj zavesti, na uresničenje njegove Božanske biti. Kar daje možnost človeku, da začne živeti tako kot treba, v fizičnem telesu, tukaj in zdaj. In da se tako ozaveščeno upravlja  z dogodki iz bilo katerega časa. 

Pot v novo percepcijo nove realnosti s tehnologijami zavesti

Da bi kar najhitreje preoblikovali svojo zavest na višjo, razvito, je potrebno nenehno spoznavanje in prakso tehnologij. Tehnologije so mentalne tehnike, ki jih daje Grigori Grabovoj. S tem se nam postopoma strukturira zavest, dogodki, zdravje, postajajo bolj ugodni, harmonični.

Percepcija ima globino v ljubezni Stvarnika

Globina razumevanja naše biti, naše duše je razumevanje, da je v nas cel Svet, to je Duša. Da je njo ustvaril Oče Nebeški, Stvarnik. In ko začnemo to ozaveščati, se zavestno obračati k njemu preko tehnologij rešitve, on nam pomaga. In tako naša percepcija dobi novo dimenzijo, ki jo prej nismo poznali. Ta percepcija pomeni, da razvijamo notranjo moč, stabilnost, ljubezen. Ljubezen je osnova iz katere je vse ustvarjeno. Brez ljubezni ni nič ustvarjeno. Tu ni mišljena samo ljubezen v odnosu. Mišljena je kot nevidna materija večnosti, ki je usmerjena iz prihodnosti od Stvarnika. Ona je ves čas okrog nas. Ampak mi smo slepi za njo.

Percepcija ljubezni in resnična sreča

Resnično smo stvarniki realnosti, ko pravilno usmerimo percepcijo, način pogleda na realnost. Imeti moramo pravilno znanje, ki ga sedaj imamo. Pomislite, koliko razlogov lahko imamo za srečo in dobro počutje. Pa vseeno smo fokusirani na tisto, kar nimamo. In potem gremo samo še navzdol. Ko začnemo spreminjati pogled, začnemo spreminjati realnost.

Tehnika za doseganje absolutne sreče

Ena enostavna tehnika za doseči srečo po učenju Grabovoj. Zamislite si pred prsmi vaš prostor upravljanja, ki sveti v beli svetlobi. Najprej se v duhu povežite s Stvarnikom. Pomislite na to. Nato se postavite v center svoje točke moči, izrečete 3 krat 71381921.  Nato pred prsmi vidite sfero, srebrno belo premera 5 cm in v njej številčni niz 28 7 741 sreča. Števila naj bodo v srebrno beli barvi. In glejte sfero s številčnim nizom, osvetljujte jo, števila osvetljujte, vidite sebe srečnega. Delajte to tako, da želite vsem ljudem srečo. Opazujte svoje občutke ob tem, to je vaš duh. Nato se vidite kako hodite po svojih opravkih, kjer ste absolutno srečni. In vsi okrog vas so srečni. Na koncu rečete fiksiram rezultat. 741 741 741   889..8. Hvala Stvarnik in hvala Grigori Grabovoj za to znanje.

Delajte to čim večkrat. In opazujte sebe skozi čas. Boste videli kako se vam bo zavest sama začela preobražati in vaš duh. Kako bo sreča vedno z vami. Te tehnologije so resnično delotvorne. Številčni nizi so energija Stvarnika. Več posnetih audio tehnik imate na voljo tukaj.

Spremenjena percepcija

S tehnologijami si strukturirate zavest in spreminja se vam percepcija. Percepcija se spreminja neprekinjeno. Od vas je odvisna v katero smer. Lahko ste ves čas usmerjeni na prihodnost ali pa na preteklost. Preteklost vam bo prinesla stare stvari. Prihodnost s tehnologijami vam bo prinesla večno življenje v fizičnem telesu. Saj je to naslednja stopnja v razvoju duše, da se razvije v materialnem svetu kot večna. Zato potrebujemo znanje iz prihodnosti, ki je učenje o rešitvi in harmoničnem razvoju.

Kategorije: Zavest