Reiki naravno samozdravljenje je enostaven način, da se povežeš z univerzalno življenjsko energijo, ki se že sicer nahaja okrog nas. Le vzeti in uporabiti jo je treba. Mi imamo vse sposobnosti, da se sami pozdravimo. In ne samo pozdravimo, hkrati izboljšamo svoje življenje, da postane čudež. Čudežno se počutimo srečnejše brez razloga. Pred tem smo potrebovali nekaj kupiti ali nekam iti, da smo bili za trenutek srečni. Ta sreča, ki prihaja od reikija, je drugačna. Preprostost, prizemljenost, praktičnost, radost ki jo začnemo živeti, nam daje novo življenje.

Reiki kot naravno zdravljenje

Reiki je sistem naravnega zdravljenja. V reiki je lahko iniciran vsak, ki ima željo. Reiki je nekaj posebnega ravno zaradi njegove preprostosti in učinkovitosti. Z reiki iniciacijami se v našo podzavest vse bolj sidra svetloba, ki povzroča v našem eteričnem telesu, telesu energijskih čaker, naravno samozdravljenje.

Naravno samozdravljenje se začne z ravnovesjem energij

Reiki ima štiri stopnje iniciacije ravno zaradi tega, da se v nas postopoma odklepajo svetlobne kode. Če bi mi dobili preveč svetlobe visokih frekvenc, se ne bi počutili dobro. Telo bi enostavno dobilo prevelik impulz na enkrat. Seveda je cilj, da se človek dobro počuti in je zdrav. Vsaka bolezen nastane ravno zaradi nekega dela telesa, kjer je porušeno ravnotežje. Z reikijem postopoma vzpostavljamo ravnovesje energij v našem eteričnem telesu, katero vpliva tudi na fizično. Ravnotežje energij v čakrah pomeni krepko auro, katera deluje kot ščit pred virusi, neharmoničnimi dogodki, itd.

Umetnost sporazumevanja in ravnovesje energij

Vsiljeno mnenje ustvari občutek bremena. Do tega prihaja v totalitarni družini in prav tako v totalitarni državi. Kopičenje zakonov in vedno novih pravil spravi tehtnico v neravnovesje. Pot iz zagate je v tem, da se naučimo izmenjevati stališča in da razvijemo umetnost sporazumevanja. Svoboda je odvisna od umetnosti sporazumevanja. Ta ustvarja harmonijo in ravnovesje. Kjer se ne bo slišal glas človeka ali ljudi bo prišlo do revolucije. To ni napoved, to je delovanja zakona karme ali vzroka in posledice.

Zakon vzroka in posledice

Zakon vzroka in posledice ali delovanje zakona karme je temeljni duhovni zakon. Pravi, da ima vsako dejanje ustrezen učinek, ki se kot posledica vrne k tistemu, ki je to dejanje povzročil. Imenujejo ga tudi zakon pravičnosti, saj deluje tako, da se izravnavajo posledice naših dejanj, oziroma, da se tistemu, ki deluje, povrne energetski vpliv, ki ga je ustvaril v okolju.

Če delujemo dobro, bo vpliv dober, če slabo bo vpliv slab. S tem ko nas ta zakon postavlja pred posledice naših misli, besed in dejanj, nas ta zakon uči pravilnega delovanja.

Resnični pomen tega kompleksnega zakona pozna srce, ki je sposobno zaobjeti celoto, morda bolj kot razum. Zakon karme nas uči prepoznavanja, da smo del celote in delovanja v skladu s tem prepoznavanjem. Uči nas etike, pravičnosti, nenasilja, hvaležnosti, spoštovanja ljudi, narave in sebe. Slabo karmo si ustvarjamo sami, ko delujemo sebično ali ko smo zaradi sebičnega ugodja pasivni. Nasprotno pa se vpliva karme osvobodimo, ko delujemo brez sebičnih interesov in so naša dejanja motivirana zgolj z nepogojeno ljubeznijo.

Delajte to in telo se bo začelo samozdraviti

Vadite nenavezanost v mišljenju, čustvovanju in delovanju. Tako se bo obnovila harmonija med razumom, čustvi in telesom. Ugotovili boste, da ste ozdraveli. Celo aids bo izginil. Vendar, če greste in želite dati to znanje nekomu, ki ima že polne roke, kaj se bo zgodilo? Padlo mu bo iz rok. Če pa si res globoko in iskreno želi tega, kar mu dajete, ga boste pozdravili. To se imenuje samodejno zdravljenje ali naravno samozdravljenje in je starodavna umetnost.

Okolje in energija

Vaše okolje, kjer živite in se gibljete, delujete, izražate sebe ni nekaj nepomembnega. Okolje in energija je najpomembnejše področje nove dobe. Moč okolja uporabite za to, da pridobite samozavest. Očistite svoje okolje in vaše življenje se bo temu odzvalo. Če v okolju ni napetosti in stresa, ni potrebe po drogah. Najmočnejša droga od vseh je “nenavezanost”. Bivalno okolje delajo stresno tako wi-fi omrežja, kot čustveni in mentalni pritiski, ki se dogajajo v družini in v službah.

Ključ samozdravljenja je v etrski energiji.

Tehnologija luči je etrska tehnologija. Eter je agregatno stanje materije, veliko finejše od plinskega stanja, fizika ga obravnava kot hipotetičen nosilec elektromagnetnih valov. Pri tehnologiji luči je eter izkoriščen v enakem smislu, kot so danes izkoriščene klasične goste fizične oblike materije in energije. Tudi človek ima na eteričnem nivoju etrsko energijo, v etru se nahaja naša življenjska energija. Življenjska energija ima motor delovanja v naših energijskih centrih ali čakrah. To ni nekaj kar je ločeno od nas, čeprav tega ne vidimo.

Reiki naraven način vplivanja na eterično telo, eter v nas

Eter se izraža skozi eterično telo. In ga lahko vidimo, ko se slikamo s kirlianovo kamero. To je moder energijski ovoj okrog telesa. Reiki je način, da na najbolj preprost način vstopimo v to svetlobo in vplivamo na samozdravljenje na več nivojih. Ta eter v nas se povezuje tudi z okoljem, v katerem bivamo. Eter je element, ki vsebuje štiri osnovne gradnike ali elemente življenja in vsega kar obstaja. Ohranjati ravnovesje med njimi je cilj vsakega duhovnega napredka in samozravljenja.

Etrska tehnologija je prihodnost

Etrska tehnologija se bo v prihodnosti uporabljala za vse mogoče, od transportacije, do zdravljenja in prenosa energije. Enako kot delamo danes z grobo energijo, delali z energijami, ki ustrezajo etru. Te so v bistvu subtilne komponente energij, ki jih že poznamo in ki jih kvantna mehanika že v veliki meri raziskuje. Ker pa ne pozna etra kot takega, jim ne zna priti zares blizu.

Vstopamo v dobo luči

Žive celice so med seboj povezane z lučjo. Vsi atomi so povezani z lučjo. prišel bo čas, ko bomo znali pretvoriti to luč in takrat bomo dematerializirali telo. Mojstri modrosti to lahko napravijo. Materija se lahko prenaša iz enega konca na drugega s pomočjo luči. Ta tehnologija, ki bo uporabljala barvo, zvok in vibracijo, bo znanost 21.stoletja. Družbi bo prinesla obilje in zdravje. Ljudje bodo uživali v življenju, veliko bolezni bo v hipu ozdravljenih. Takšna je moč lući.

Čez čas bodo znanstveniki sposobni razumeti s tem povezane procese in zakone narave. Kdor je ozaveščen in nenavezan, ne bo izkoriščal teh zakonov za sebične namene.

Preprostost in Bog v meni

S preprostostjo ostanemo z “Gospodom v srcu”. Ljudje bomo začeli težiti k preprostosti življenja na vseh področjih. Ko spoznate svoj pravi jaz, spoznate Boga. Reiki je ena izmed poti k sebi, k odkrivanju Boga v sebi.

Uresničiti sebe, pomeni uresničiti Boga

“Nikar ne koprnite po meni. Guruji me iščejo in rezultat je, da me nikoli ne spoznajo. Niste rojeni v grehu, kot vam govorijo.” Čeprav je v resnici Bog povsod, se posamezniki zavedajo, da je Gospoda mogoče izkusiti v srcu. Bog ni na nebu, Bog je v duhovnem srcu. Ko spoznate svoj pravi jaz, spoznate Boga. Uresničiti sebe pomeni uresničiti Boga.

Izkusite Boga v svojem srcu.

Da lahko uresničimo sebe, spoznamo, da je v nas svetloba, Stvarnik, Bog ali Višja sila, je sveta pot, ki je dano vsakemu od nas. Samo tisti, ki se odloči, da bo šel po poti samospoznavanja bo spoznal Boga.

Gospod:“Ne da se me prilastiti – pripadam vsem. Če me boste poosebljali, boste ustvarili zmedo in uničenje. Če se boste ponašali z mano pred drugimi, ne veste, kdo sem. Celo moja znamenja ustvarjajo samo začasno srečo. Najsrečnejši trenutek je, ko me vidite v svojem srcu.

V zavesti me boste spoznali! Ne tekajte za menoj, občutite me v sebi. Celo ko me boste videli, ne hodite za mano. Kajti, če boste hodili za mano, me boste izgubili. Ne želim, da bi verjeli v moj obstoj ali ga zavračali. Najprej me občutite v sebi. Ko me boste začutili, se boste zavedali, da bivam v vas. Samo, kar sami izkusite, je vaše bogastvo, bogastvo vašega bitja. Resnica življenja je stvar izkušnje.”

Obstaja veliko poti, ki vodijo k samemu sebi, ozaveščanju sebe, svojih misli, besed, dejanj. Najbolj enostavna in preprosta je ta, da postanete sam svoj mojster z reiki iniciacijami. Če vas zanima reiki japonska metoda naravnega zdravljenja in duhovne rasti z inidividualnim pristopom in podporo, vstopite sem: REIKI TEČAJ.

Tekst je delno vzet iz sporočil Maitreje, knjige Prihaja čas čudežev.