Bistvo Grabovoj učenja in doseganja rezultata uspeha je vizualiziranje in koncentriranje na posebne številčne nize, s čimer frekvenco bolezni ali neuspeha nadomestimo s frekvenco zdravja ali uspeha. Nato ozdravimo ali dosežemo uspeh, rezultat. To je kot uglasitev na normo zdravja ali dogodkov.

Proces osredotočanja, koncentracije na številčne nize je po avtorju učenja o rešitvi, dr.Grigoriju Grabovoj, zelo kreativen proces. Številčne nize lahko napišemo na papir, si jih predstavljamo, lahko jih občutimo, vonjamo, v mislih otipamo, lahko jih barvamo. Lahko vsako cifro številčnega niza povežemo z enim elementom v realnosti. Na primer eno cifro z določenim predmetom, drugo z nekim čustvom. To je vaša kreacija. Bolj ko boste kreativni bolj se boste razvijali v duhu. Tako se preko zavesti in duha prenesejo znanja iz duše. Znanja tu razumemo kot svetlobo v duši. Ta svetloba je Ljubezen. Iz nje smo vsi ustvarjeni.

Ena tehnologija za uspešno delo s številčnimi nizi

Sedimo v mirnem prostoru, smo spokojni v duši in duhu. V mislih se povežemo s svojim duhom in dušo. Sfera je absolutni sistem koordinat. Lahko jo povečujemo, širimo ali stiskamo. To je vaš kreativen proces in pristop k svetlobi znanj v duši. Predstavljamo si, da se nahajamo v veliki krogli. V krogli je poleg nas žoga, ki predstavlja naš cilj. Na obodu krogle, v centru katere se nahajamo, vidimo številčne nize, ki ozdravljajo ali rešujejo naš problem. Mi se sedaj osredotočamo na številčni niz. Vidimo ga kako potuje po obodu. Številke so lahko srebrno bele, lahko spremenijo barve v svetle skladne mavrične, modre, rdeče, zlate.. Mogoče katera močneje zasveti. Naj svetijo na žogo, na vaš cilj (zdravje, rešitev odnosa, stanovanja, nakup nepremičnine, uspeh posla,..)Če katera cifra sveti močneje, se še bolj osredotočamo na njo. Osredotočanje ne pomeni tudi naprezanje. Vaše duhovno razpoloženje naj bo mirnost, skladnost in zaupanje, da to kar sedaj delate v duhu, po zakonu zavesti prehaja v fizično. Zato samo bodite prepričani v to, v vaš cilj. In ne poskušajte razumeti, ne razumete. Samo uporabite tehnologijo in pričakujte rezultat, ki bo zagotovo prišel. Vztrajajte do rezultata.

Številčni nizi za vsesplošen uspeh učenja Grigorija Grabovoj

12370744 Stvarnik

1231115025 Prisotnost Stvarnika v vsemu

71427321893 Obilje

5555555 Univerzalna harmonija

1888948 Sprememba negativno v pozitivno

938179 Hitra pomoč

19974 Razvoj DNK

5418538 Odprava negativnega stanja

25122004 Odprava napak in problemov

4748132148 Trenutna ustavitev negativnega delovanja

71042 Harmoniziranje sedanjosti

148721091 Harmoniziranje prihodnosti

7819019424 Harmoniziranje preteklosti

811120218 Harmoniziranje rastlin

555142198110 Harmoniziranje živali

212309909 Rešitev problema

212585212 Usmerjanje otrok pri učenju

11179 Preprečevanje nesreč

25122004 Reševanje problemov in vprašanj

52025 zastoj, rešitev

88888588888 Norma zdravja

14111963 Splošna harmonija

514 Pomaljevanje

1489999 Večna mladost

813791 idealna prihodnost

97317819 od vseh prihodnosti je samo srečna

1176 Hitra uresničitev

888 412 1289 018 Ljubezen

71042 Za takojšnjo rešitev vseh življenjskih situacij

Primaren je Stvarnik. Nato Duša. Potem duh in zavest.

Števila so energija Stvarnika. Vsako število ima svoj pomen in značilnost v duši. Vemo, da je dušo ustvaril Stvarnik, tako kot človeka. In v človeku, v duši je njegova svetloba ali znanje. Naše telo ni ločeno od duše. Telo je materialni del duše. Stvarnik v Bibiliji prihodnosti je rekel, da je pot vsakega človeka, da spozna pot svetlobe v svoji duši, skozi delovanje in svetle misli. In zaradi neznanja, človek skrene s te poti, gre proti temi. To je izkrivljena slika življenja, to je iluzija življenja. In kaj naredijo številčni niz? Ko se mi z zavestjo osredotočamo na številčne nize, ki predstavljajo skupek natančno določene vibracije, ki gre v smeri cilja, rešitve. S koncentracijo dosežemo rezultat. Da bi okrepili vero, spoznajmo zavest. Zavest je ključna. Zavest je na meji med fizičnim in duhovnim. In naša zavest je resnično ustvarjalna sila. Ona seva svetlobo, katero ne vidimo s fizičnimi očmi. Ta svetloba je živa materija večnosti, ki je nenehno usmerjena iz prihodnosti iz neskončnega prostora, kjer je prostor Boga Očeta Nebeškega, našega Tvorca, Stvarnika vsega kar je. Ampak to ne pomeni, da tudi ta prostor, kjer se mi nahajamo ta trenutek, ni hkrati v tem istem neskončnem prostoru. Za trenutek se ustavite…poglejte okrog sebe, poglejte stvari, drevesa, reke, morje, cvetlice, ..vse je v neprekinjeni rasti. To je popolna harmonija Stvarnika. To je On ustvaril. Občudujmo to harmonijo. To lepoto. To smo mi, vse to je v naši zavesti. Občutimo hvaležnost, spokojnost. To je že tehnologija, ko opazite to resničnost. To je od nekdaj tu, pa vendar jo vidite z novimi očmi. To je duhovni razvoj in razvoj v zavesti. Nenehno spoznavanje vseprisotnega Stvarnikovega Duha. Če cvet uničimo, on bo zopet zrasel in zacvetel. To je ustvarjalni princip Duše. Vse je to posledica delovanja duše, ki je Stvarnikova Duša, katere del smo tudi mi.  

Kdaj človek doživi razsvetljenje?

To je lahko trenutek. Uvid. Moment aha. In potem nikoli več niste isti. Ker ste spoznali. Tako se razvija duh. To je gibanje v smeri naprej in navzgor v duši. Kaj to pomeni? Duh je delovanje duše, to so koraki v spoznavanju tega učenja o rešitvi in harmoničnem razvoju dr.Grigorija Grabovoja. To je znanje iz prihodnosti. Nobeno drugo znanje tega ne daje. Človek mora biti v resnici in svetlobi, da bi lahko prenesel znanje pravilno naprej. To je duhovni trud vsakega. In ta pot v duši je življenje, kot tri reke, ki tečejo navzgor.  Izvor je eden. To je svetloba večnosti, sveti duh, potem gre pot lahko v različne smeri. Ali na levo, kar pomeni neznanje, temo. Ali na desno, kar pomeni pot k znanju, k svetlobi Stvarnika. V življenju moramo delati odločitve, da se premikamo na tej poti naprej in navzgor. Proti prihodnosti, svetlobi. Vse je v nas. Mi imamo kontrolo nad tem ali bomo imeli negativne ali pozitivne misli. Misel je realni objekt.

Obstajata dve realnosti. Ena znotraj in ena zunaj nas.

Izgleda, kot da obstajata dve realnosti. Ena je znotraj nas. Druga je zunaj nas. In na meji teh dveh realnosti je naša misel. Mišljenje. Vsi vemo, da kakršne so misli, takšno je življenje. Ampak nihče ne daje orodje, da mi s tem upravljamo. Da je mogoče s tehnologijami rešitev mogoče spreminjati naše napačne postopke, ki se zapišejo v duši. In potem nekateri vidijo kot usodo, ki je nespremenljiva in da mora človek plačevati za te grehe. Ko imamo znanje potem lahko vsako preteklost spremenimo, s tehnologijami. Naprej pa se trudimo, da ohranjamo pozitivne misli.

Naučite se izogibati vsakršni negativnosti. Kako to narediti?

Stvarnik nas je ustvaril po svoji podobi. Mi smo v duši podobni njemu. V duši je toplina, radost. Kadar nimamo znanja zavesti, mi poslušamo, gledamo slike o trpljenju, nesreči, .. in po zakonu zavesti to ustvarjamo. Kako potem delovati pravilno? Ali se delati, da ne vidimo realnosti? Ne. Mi vidimo to, ampak ne dajemo pozornosti temu. Najhitreje lahko to preprečimo, da rečemo 10 na minus 17. S tem brišemo to negativnost. Če vidimo negativnost v svetu, bilo katerem dogodku, bomo pomagali, če bomo naredili koncentracijo s tehnologijo. Vzamemo številčni niz, kar je enostavna tehnologija, na primer za normo, splošna harmonija 14111963 in se koncentriramo na številčni niz in na cilj, da je vse v normi in harmoniji. Morda mislite, da vaša misel nima vpliva. Preko teh tehnologij delujete za rešitev vseh, to je prvobitna informacija tega učenja, zato vas pri vaši koncentraciji podpira sam Stvarnik. Ker je tudi njegova usmeritev na rešitev vseh. In kaj je še dobrobit takšnega načina delovanja? Da če imate pri tem neko svojo težavo, ki jo želite rešiti, to izrazite pri upravljanju in hitreje se bo vaš problem rešil. Ker Stvarnik pravi, da mora človek preiti na razmišljanje od besede »jaz« k »mi«. Dr. Grabovoj pravi: »Obstaja samo celovito eno.« In neznanje, tema, nas je pripeljala do točke, ko ljudje razmišljamo samo zase. Samo, da je meni dobro. Za druge nam ni mar. To je izkrivljena slika. Zato beseda »rešitev vseh« nosi svetlobo Boga.

Domišljijsko igranje s števili

Stvarnik nas je ustvaril kot otroke, radovedne, igrive, ustvarjalne. Koncentracijo na števila vzemimo kot igranje, domišljijsko igranje. Lahko si sami sestavite igrico. Ne gre za razumsko igrico. To je domišljija. Osredotočanje in duhovno razpoloženje. To vam začne razvijati intuicijo, jasnovidnost. Intuitivno boste začeli opažati, da se v življenju bolje znajdete, da vam gredo dogodki bolj na roko. Dr. Grigori Grabovoi poudarja, da je to zelo kreativen proces, kjer moramo upoštevati svoj notranji glas. Torej karkoli nam namigne intuicija, upoštevamo.

Uresničitve, rezultati, ki jih dosega Grabovoj so komaj verjetne. Očitno so naše meje mnogo manjše kot mislimo. Mi spoznavamo, širimo znanje, ga ozaveščamo in spoznavamo, da smo večni. Da lahko večno živimo v fizičnem telesu. To je sedaj na nas, da izberemo. To je najprej želja, izbira in delovanje. Uporaba tehnologij, upravljanje z zavestjo in duh. To je na začetku delo, nato je radost.  

Uspeh ne more izostati. Ne more

Številčni nizi so trdni temelj. So delujoče. One obnavljajo organizem. Nekaj časa je potrebno, da se pokaže rezultat. Ampak ta vedno pride. Način koncentracije in vizualizacije je zelo intuitiven. Če vam nek občutek, misel namigne na drugačen način, mu sledite. Spremembe na boljše zagotovo pridejo.

Del prevoda iz knjige Grigorija Grabovoj

“Devetmestni številčni nizi zdravijo eno do dve bolezni, osemmestna približno 5 bolezni, sedemmestna več kot 10 bolezni. Lahko se koncentrirate na cifre od leve proti desni, ali pa  se osredotočate sočasno na dve cifri iz leve ter desne strani proti sredini. Lahko menjate dolžino trajanja koncentracije na posamezno cifro. S tem ko menjate dolžino koncentracije na posamezno cifro, v bistvu spreminjate učinek koncentracije.  Kakšen je optimalen čas koncentracije na posamezno cifro? To boste intuitivno vedeli. Vse kar vam reče notranji občutek je pravilno! Med koncentracijo spoznajte svoj občutek, duh. Opazujte, predstavljate si svoj zdrav organizem. To je pomembno za hitro zdravljenje. S to metodo lahko zdravite celo druge ljudi.”

Še en način koncentracije, ki jo navaja dr. Grigori Grabovoi

V času, ko se koncentriramo na številčni niz, si zamislimo, da smo v središču sfere, krogle. Vrstni red števil v mislih napišemo veliko in jasno v smeri poteka kazalca na uri na notranji površini te sfere. Proces vpisovanja ni nič drugačen od procesa samega upravljanja. Pazite na to, da najdete število, ki bolj sveti. Takoj, ko ste dobili prvo misel, da določeno število iz številčnega niza, ki se nahaja na notranji površini sfere, bolj sveti od ostalih, fiksirajte to število. Koncentrirajte se na to število in vizualizirajte, da svetloba tega števila zavzema tudi druga števila, dokler ne bodo vsa števila svetila enako. To svetleče število lahko mentalno potegnete na mesto v svojem telesu, kjer imate problem.

Neozdravljivo je ozdravljivo? 

 Akademik dr. Grigori Grabovoi, ki se je leta 1963 rodil v Kazahstanu, v svoji metodi najprej poudarja, da je vsak človek sam ustvarjalec svojega življenja. Vse, kar smo v preteklosti sami zavestno ali nezavedno ustvarjali z mislimi in ravnanji, se zdaj kaže v zunanjih okoliščinah okoli nas, torej v našem zdravju. Kar lahko zatorej tudi sami spremenimo!Največ razprav so povzročili prav dokumentirani primeri ljudi, ki so si po njegovi metodi pozdravili nemogoče.

Smo le del informacijskega sistema. Grabovojevo učenje so energijsko informacijske metode, ki spominjajo na igranje s števili in geometrijskimi liki, s katerimi lahko zavestno upravljamo svoje življenje.Temelji na uporabi posebnih večmestnih številčnih nizov, zasnovanih na dejstvu, da vse v vesolju temelji na informacijah. Skupek informacij so tudi vsak človek, bolezen ali življenjske okoliščine. Kar pomeni, da ima vsaka bolezen svojo frekvenco oziroma vibracijo, prav tako zdravje.

Zdrav človek je v ravnotežju. Če z mislimi in delovanjem to ravnotežje poruši, zboli. Zato mora znova vzpostaviti ravnotežje in doseči harmonijo, z njo pa zdravje. Vsakdo ima moč, da z mislimi, besedami, koncentracijo in vizualiziranjem v življenju usmerja informacije iz neželenega v želeno smer. Če želi namesto bolezni doseči zdravje, mora torej ta skupek informacij oziroma frekvenco bolezni popraviti. Ko frekvenco bolezni zamenja s frekvenco zdravja, ozdravi. Ravno tako to lahko stori z vsemi drugimi neželenimi okoliščinami v življenju, ki jih nadomesti z želenimi. Po dr. Grabovoiju mora torej doseči stanje, v katerem vibriramo s frekvenco zdravja in smo zdravi. Vsakdo lahko z zavestnim delovanjem spreminja svet in katerokoli negativno informacijo pretvori v pozitivno.

Praviloma manj številčna koda zdravi večje število bolezni in nasprotno. Vsako število ima svoj pomen. Daljše ko je število, bolj je osebno, krajše ko je, širše deluje. Sicer dr. Grabovoi za te številčne kode pravi, da jih je dobil od stvarnika in jih je le posredoval človeštvu.

Od uravnavanja teže do obnavljanja celic

Z njihovo uporabo je mogoče vplivati na številna področja življenja; uravnotežiti telesno težo, obnoviti celice, se pomladiti, izboljšati svoj finančni položaj in tako dalje. S tehnologijami je mogoče doseči vse. Če je to v dobro vsemu človeštvu in tudi našemu planetu. »Vsakdo se mora odločiti zase sam in sprejeti odgovornost, jasno izraziti namero in jo začeti izvajati. Pri delu s temi metodami je zelo pomembno, da verjamemo vase in v to, kar počnemo. Tega učenja ni dovoljeno kombinirati z drugimi učenji, še manj s kakršnimi koli manipulacijami.«

Novo znanje z uporabo števil ponuja popolnoma novo energijo

Koncentracija na števila povečuje hitrost misli, dokler se ta ne pokrije s hitrostjo realizacije. Tu se rodi nova kakovost naše ustvarjalnosti v miru in radosti, v živosti in lahkotnosti bivanja. Slabe vibracije nas ne dosežejo več. To znanje je namenjeno ljudem, ki smo rojeni v tem času, da bi razširili zavest in doprinesli k reševanju in harmoničnemu razvoju človeštva. Eno od težišč tega učenja je preprečevanje globalne svetovne katastrofe. Vsi smo hologramsko povezani, zato vsi vplivamo drug na drugega. Sami izbiramo, kakšen svet si želimo okrog sebe. Ko spreminjamo sebe, spreminjamo svet in nasprotno. Vsi smo eno, naša naloga pa je, da začnemo spreminjati stvari pri sebi. Vse, kar naredimo v življenju, se zapiše v informativno polje okrog nas. Če delamo v dobro sebi in drugim, pozdravimo sebe. To čuti vsa zemlja, ves živi svet. Kadar se zdravimo, zdravimo ves svet.«

Prepoznajmo vzrok težave in poiščimo številčni niz za rešitev

Kako rešujemo težave? »Ugotoviti moramo, kaj je prekinilo ravnovesje in nas pripeljalo do neugodja, bolečine, zavisti, trpljenja in žalosti. To moramo pri sebi prepoznati in poiskati ustrezno število, ki bi rešila težavo. Na primer, če nas doma nekaj moti in sprožimo prepir, poiščemo vzroke prepirljivosti in ugotovimo, zakaj smo nerazpoloženi.

Kategorije: Številčni nizi