Zavest ustvarja celotno zunanjo stvarnost

Človeška zavest ustvarja celotno zunanjo stvarnost. Zavest je struktura upravljanja, najbližja človeškemu opažanju.

Fizična stvarnost je rezultat delovanja naše zavesti in našega opažanja te realnosti. Ko spremenimo opažanje, spremenimo fizično realnost.

Ustvarjanje miselnih form

Z zavestjo ustvarjamo miselne forme, ki vsebujejo cilje in s koncentracijo na njih dosežemo rezultat, z uporabo metod upravljanja.

Miselne forme sami ustvarjate v svoji zavesti. Ustvarjanje miselnih form omogoča upravljanje z objekti in dogodki. Za to je potrebno npr. da nek objekt, ki vsebuje veliko količino informacij označimo s sfero. Naprej vi delate s to sfero, a cilj upravljanja je usklajevanje tega sistema z vsemi razpoložljivimi metodami za spremembo informacije.

Osvetljevanje do rezultata

Zatem osvetljujete sfero, spustite jo v Tok Večnosti ali Ljubezni, vnesete jo v sfero absolutne skladnosti in itd.

Sprememba sijaja sfere ali sprememba barve v skladno barvo – prav to je rezultat upravljanja. Informacije so spremenjene in to pomeni, da se bo spremenila tudi fizična stvarnost.

Pogoj uresničitve cilja v obliki upravljanja

Od oblike upravljanja, ki ste jo ustvarili je mogoče je narediti svetlobne optične konstrukcije, ki jih boste sami fiksirali v svoji zavesti, tako, da neprijateljske sile ne bodo imele pristopa. Nihče jih ne bo mogel spremeniti.

Edini pogoj za uresničenje vaših ciljev je, da je vaše delovanje absolutno ustvarjalno in zato je prva naloga, ki jo postavite pred sebe – MAKROREŠITEV.  To je nujen pogoj obstoja Sveta v katerem se bodo tudi vaši osebni cilji realizirali. Na ta način, se vaša naloga korigira s strani Stvarnika in zatem se uresniči na najbolj skladnem nivoju ustvarjanja.

Svetlobna optična točka, ki ste jo ustvarili in fiksirali z upravljanjem se ne ustvarja vsakič posebej, ko delate z njo, enostavno se aktivira s svetlobo vaše zavesti. Ko jo osvetlite, pride do avtomatske vključitve vseh vezi s ciljem spremembe informacije o Svetu zaradi rešitve naloge Makrorešitve in istočasno tudi vaše osebne naloge.

Naloga zavesti je uresničitev cilja

Principi ustvarjalne zavesti vam omogočajo, da jasno določite možnosti vaše zavesti na nivoju upravljanja z realnostjo. Nujno je, da utrdite svoja Znanja o tem, da prav vaša zavest ustvarja zunanjo in notranjo stvarnost, da zavest materializira celotno stvarnost in omogoča, da jo opažamo. Če smo v zavesti ustvarili optično konstrukcijo, ki bo služila upravljanju za doseganje cilja, potem je cilj in naloga zavesti, da uresniči nalogo v fizični realnosti, ali da spremeni informacije o situaciji, dogodku ali fizičnem objektu. Če delamo s fizičnim objektom, pride do direktne materializacije ali do transformacije v skladu s ciljem upravljanja.

Principi delovanja ustvarjalne zavesti

  1. Pri ustvarjanju miselnih oblik pride do aktiviranja Znanja in informacij, ki so potrebne za rešitev naloge. Ta znanja so v Duši, a Duh jih prenese v zavest. Zavest nato uresniči vašo nalogo.
  2. Združitev Duše in zavesti s pomočjo Duha nastane stalni pretok informacij med Dušo in zavestjo tekom celega procesa uresničenja ali spremembe dogajanja, vse zaradi doseganja vašega cilja.
  3. Aktiviranje sistema upravljanja, ki ga dela Duša, Duh, Zavest in začetek uresničitve rezultata se odvija v eni in isti točki, kjer se proces tudi konča. Začetek in konec se nahaja v istem trenutku časa, v isti točki. Na fizičnem nivoju se rezultat odvija v prostor-čas kontinuumu.
  4. Upravljanje z osebnimi nalogami skupaj z nalogo makrorešitve je maksimalno skladno, ta proces korigira sam Stvarnik.
  5. Vsak osebni mikro cilj v strukturi makronaloge se izenači z delovanjem Stvarnika.
  6. Ko je upravljanje zaradi uresničitve osebnega cilja izenačeno z nalogo makronaloge, se vsak negativen dogodek uresniči kot pozitiven.
  7. Zavest, ki uresničuje upravljanje je vedno usmerjena na direktno skupno ustvarjanje s Stvarnikom in ni sposobna za negativno upravljanje. Ustvarjanje fizične realnosti in njeno stalno ponovno vzpostavljanje se dogaja v vsakem trenutku, na 10 na minus 17 sekunde. Po tistih mislih, ciljih in nalogah, ki jih izražamo v teh trenutkih po svobodni volji in svobodi izbire. Osebna stvarnost se gradi skozi mišljenje vsakega človeka po programu in pravilih, ki veljajo za tega človeka. Zato se ustvarjanje v ustvarjalni zavesti dogaja v vsakem trenutku časa, pretvarjajoč se v neprekinjeno upravljanje z dogodki, ki so združeni z zunanjo stvarnostjo.
  8. Stalno upravljanje v cilju reševanja makronaloge kontrolirano z zavestjo in ustvarjanjem osebnih dogodkov izpolnjenih s skladnostjo naredi, da zavest doseže nivo automatizma v upravljanju s stvarnostjo. Tako nastali automatizem duhovno-zavestnega upravljanja omogoča, da se trenutno uskladi konkretna situacija in za to je potrebna samo želja. Z razvijanjem te sposobnosti človek doseže nivo samega Stvarnika v upravljanju z realnostjo.
  9. Združitev fizičnega telesa s sistemom upravljanja duše, duha, zavesti je enako skladnem sistemu Sveta v vseh njegovih manifestacijah.

Zaključek

Sposobnosti in mogočnosti zavesti so daleč večje kot jih poznamo in uporabljamo. Stalno zavestno upravljanje zaradi reševanja nalog, ki so pred človekom, preko makrorešitve, pohitri človeško zavest, da upravlja in doseže rezultat. Postopno začnete opazovati, da sama vaša misel ali želja doseže rezultat.

Kompleten skladen sistem

Človek, odnosno Duša, Duh, Zavest, Fizično telo. To je globalni sistem, ki upravlja s stvarnostjo in kateremu so podrejeni vsi nivoji globalnih sistemov na Svetu. To je tudi mogočnost upravljanja s kozmičnimi objekti in vsemi drugimi objekti, ki so na veliki razdalji od nas, človek se lahko trenutno vzpostavi in ozdravi, ima sposobnost materializacije, zaradi cilja rešitve Sveta. To je tudi sposobnost, da se oživlja, kot to dela Stvarnik.

Človek je prvobitno ustvarjen po Božjem Liku postal je podoben Bogu, potem, ko je razdelil sebe, ko je podelil svojo duhovnost od svojega logičnega mišljenja. Ko človek sebe združi s svojim Duhovnim nivojem, on postane prav Lice in Obličje Stvarnika in se izenači z Njim.

Tehnologija 1: Tok Večnosti

Aktiviramo tok Večnosti-Neskončnosti. To je svetlobni stolp, ki si ga zamislimo v srebrno beli svetlobi. V njemu vidimo željeni cilj upravljanja. Cilj upravljanja vidimo v sferi srebrno bele barve premera 5 cm. To sfero s ciljem stisnemo v točko informacij in osvetljujemo z zlato svetlobo Stvarnika. Nato to točko razširimo v Toku Večnosti – neskončnosti kot gotovo dejstvo. Realiziran cilj.

Tehnologija 2: Odraz ogledala

Vidimo pred seboj ogledalo in v njemu vidimo točko, ki predstavlja željeni dogodek. Zatem to točko treba, da jo razpakiramo, razširimo. Informacije o željenem dogodku se naj obračajo v smeri urinega kazalca in v obliki spirale po vertikali odidejo v globino ogledala. Po principu odraza cilj upravljanja se skozi ogledalo vrača v fizični Svet, v prihodnost, ko ste v naprej določili, da je prihodnost Vi sami. Za uporabo te metode lahko uporabite pravo ogledalo, lahko si ga tudi samo zamislite.

Tehnologija 3: Zvezdno nebo za več ciljev

Potrebno je, da nad svojo glavo vidimo zvezdno nebo. Lahko si zamislimo. Nebo izenačimo s svojo zavestjo, a zvezde so elementi zavesti, oddaljeni deli zavesti. Pri tej metodi je mogoče istočasno upravljati za več ciljev. Vsak cilj označite s posebno zvezdo. Neoznačene zvezde predstavljajo skrivna pozitivna dogajanja v vašem življenju. S trenutnim impulzom kar največ zvezd približamo sebi in jih močno osvetlimo. Svetloba se širi na vse strani in postaja vse močnejša. Sijejo tudi deli zavesti, ki so približani zvezdam ali isto tako tudi tisti, ki so zelo oddaljeni in to so zvezde, ki smo jih približali sebi. Ko namesto zvezdnega neba boste zagledali močno svetlobo, bo vaše upravljanje doseglo rezultat.

Več kratkih audio tehnologij dobite tukaj.

Kategorije: Zavest

1 Komentar

Rojen je novi človek ⋆ Kristal duše - Grabovoj učenje · 3 oktobra, 2023 ob 12:48 pop

[…] Vedno je plemenito dejanje pomagati Stvarniku. In zato vsak, ki upravlja za svoje cilje, vedno postavi cilj rešitev vseh. To ni samo dobro delo, pač pa velika pomoč, ki jo dajemo svojemu organizmu v pomladitvi in ozdravljenju. Svetloba je znanje Stvarnika v duši. Človek, ki strukturira svojo zavest, ima znanje in pozna upravljajočo ustvarjalno zavest. Osnove upravljajoče ustvarjalne zavesti so opisane tukaj. […]

Komentarji so onemogočeni.