Predstavljam vam spoznanje kako se postavi prvobitna informacija, ki nato ustvari takšno realnost.

Informacija se v realnosti lahko ustvari na novo ali reformira. Ta informacija je reformirana.

Na podlagi Učenja o rešitvi in harmoničnem razvoju, dr. Grigorija Grabovoja, sem postavila diagnostiko, 21.4.2022 ob 18.00 uri in jo objavila.

Vam jo predstavljam. Bistvo je, da vsak dogodek nosi nek smisel. Nič ni brez razloga. Ker se je blizu doma odvijal dogodek, kjer se je dogajal spomin na znanega pisatelja iz občine Straža, ki je napisal avtorsko delo z naslovom “Krka umira”. Če pogledamo z vidika učenja Grabovoj, vsaka beseda nosi informacijo. In ta informacija, ki se ustvari s kolektivno zavestjo, se avtomatsko prenese v resničnost. To ljudje nato živijo, kar nosi vsebina knjižnega dela. To je potem realno življenje vseh. Tega do sedaj nismo vedeli. To je novo spoznanje. Ker živim v tem kraju to opažam. In to je začetek, ki se nato prenese v Svet. Tako pojasni dr.Grabovoj, razvoj informacije in ustvarjanje realnosti . Ker sem to opazila v svojem kraju, čutim odgovornost in dolžnost, da to javno povem. Ker želim, da je Svet rešen in da se harmonično razvija v večnem razvoju po zakonih Stvarnika.

Knjižno delo

Knjižno dela “KRKA UMIRA, JOŽE DULAR“”Vsebinsko je roman umeščen v osemdeseta leta 19. stoletja, v Vavto vas, kjer se razvname spor med ribolovnim zakupnikom Urbiho in drugimi vaščani zaradi donosnega lova žlahtnih rakov v Krki. Izmišljeno zgodbo z raznimi zapleti (Urbihova surovost in njegovo nasprotovanje sinovi ženitvi z revnim vaškim dekletom, čeprav je ta noseča z njim, fantovski pretep …) opira na realna zgodovinska dejstva, vmes pa beremo lirično občutene pokrajinske orise o Krki in njenih bregovih z vodnim rastlinjem, o vremenskih spremembah, o sončnem vzhodu …

Povzeto, z naslova <https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6182>Opišem odlomek iz knjige:

Odlomek iz knjige

Lenčka s silo zadržuje jok in golta žalost. Seveda ve, še predobro ve, da stari Urbiha sili Tomažu Rebernikovo.. Ve, da je ona bogata in da sama nima nič.. In ve, da je Urbiha ne bo nikoli hotel vzeti v svojo hišo.

Toda katero ljubi Tomaž? Rebernikove prav gotovo ne. – Nekoč je imel rad Žužkovo Rotijo, vendar je tega že veliko let. Zdaj pa Lenčka ve, da je njen, samo njen! Mar je potem ona kriva(1), da je prišlo do vsega tega?

Lenčki je hudo, da ji ne more biti huje(2). Zdaj je vse odvisno od Tomaža. Kaj bo naredil? Ali sploh moreta nazaj, zdaj ko je med njima prišlo tako daleč? Kje je rešitev? (3) Kje je vsaj malo svetlobe,(4) ki bi jima pokazala pot iz teme? Lenčka je ne vidi in Tomaž tudi ne. Do sedaj sta upala na slepo(5). Bridko je tako upati, toda če ne kaže drugače, se mora človek tudi takemu upanju privaditi.(6) Vse na svetu se obrača, pa se bo tudi pri njima moralo tako zasukati, da bo vse prav. Toda kako naj bi se to naredilo,(7) nista nikoli pomislila. Bila sta ko dvoje listov, ki ju je bil veter dvignil v višave in zanašal po svoji volji.(8) In v teh višavah je vse pelo in vriskalo. Takrat nista nič mislila. Bila sta sama pesem in žar, bila sta plamen. Velik, mogočen plamen. O, ko bi v njem nikoli ne izgorela! Toda ugasnila sta kot žerjavica, in ko ju je veter ta večer iz omotične višine trdo položil na zemljo, sta ostrmela. Pred njima je bila stena, za njima prepad.(9) In pot od tukaj? In rešitev? Zanjo ni vedel nihče izmed njiju. Prenaglo je vse prišlo, preveč neizprosno in neusmiljeno.(10)

Diagnostika postavitve informacije, ki ustvari realnost

Diagnostika – po spoznanju skozi Učenje dr Grigorija Grabovoja;

Kako se ustvari prvobitna informacija realnosti?

 (pomen številk iz odlomka v oklepajih).

  1. Pojavi se prva krivda
  2. Hudo ji je – prvo trpljenje
  3. Iskanje rešitve
  4. Iskanje svetlobe – je ne vidita
  5. Sta upala na slepo
  6. Privaditi se trpljenju
  7. Kako naj bi se to naredilo?
  8. Veter ju je zanašal po svoji volji. Nimata nadzora.
  9. Pred njima stena, za njim prepad. Človek nima možnosti uspeti.
  10. Neizprosno in neusmiljeno. Rodilo se je prvo trpljenje.

Ali res? Se sprašujem iz desnega brega Vavte vasi?

Zakaj nista videla svetlobe, v točki 4? Iz leta 1880 do danes, nista našla rešitve?

21.4.2022 ob 18.uri, se je ta štirica prevrnila. Prenehala je obstajati.

Zato lahko napišem novo zgodbo za rešitev vseh ljudi, da smo ljudje srečni in v harmoniji.

Postavitev nove informacije

NASTALA JE NOVA ZGODBA REALNOSTI.

Z naslovom KRKA OŽIVLJENA

»Lenčka in Tomaž sta zagledala svetlobo. Ta svetloba je prihajala iz njune desne strani. Bila je topla, ljubeča, zlata, bela. Dajala jima je občutek varnosti, ki ga nista dobila pri svojih starših.

Ta Svetloba je bila Božja, bila je harmonija Sveta, ki ju je preobrazila od znotraj. Spoznala sta, da sta večna, srečna. Da je prostor brezmejen in neskončen, ravno tako tudi njuna kreacija. Lahko sta kar želita biti. Imata pravico, ki jima jo je podaril Stvarnik z rojstvom, da živita svobodno. Lahko sta lahkoten list, lahko delata kar želita. Da usoda ne obstaja. Usoda je neznanje. Nista videla, sedaj vidita. Ne gledata več zunaj sebe, ampak čutita znotraj sebe, mir in radost. Izpolnjena sta z milostjo. Od zdaj naprej ustvarjata samo še harmonične vezi. Naključje je razkrito. Našla sta ključ!

Ko sta to spoznala, so bili rešeni vsi. Vsi so postali bolj zdravi, usoda ni več delovala na njih. V vas je prišlo veselje, življenje,  nasmehi prijaznih sosedov, kar je vplivalo na zdravje vseh. Tako sta Lenčka in Tomaž rešila sebe in druge. Samo zato, ker sta po toliko letih spoznala.

Spoznala sta Stvarnika, ki je bil veter, ki ju je dvignil in poletela sta, prav do Vzletišča Peter. Tam sta osvetlila vse s to svetlobo Spoznanja, ki je bila sama Ljubezen..«

Bistvo Učenja dr Grigorija Grabovoja

Nauk dr.Grigorija Grabovoja, znanstveno in duhovno pojasni realne fundamentalne zakone ustroja Sveta, ki nam do danes niso bili znani.  Večno življenje v fizičnem telesu. Z znanjem Duše. Telo se je sposobno samoobnoviti. On pravi, življenje je večno v fizičnem telesu, zato nam daje znanje in tehnologije zavesti. Znanje je svetloba Boga v telesu, ki je materialni del Duše vsakega človeka, to je naravno stanje, ki pa se težko izrazi v življenju, ker se piše drugačno realnost.

Mi imamo v sebi zaklad, ampak ga zato ne moremo živeti.

Seveda tega ne moremo sprejeti, ker imamo v zavesti tisoče let umiranja. Vsaka radikalna informacija prinese protest in zasmehovanje. Kljub temu to pišem. Samo prebujeni ljudje, lahko stopijo na to pot. Kolektivna zavest se mora spremeniti, dvigniti. Ljudje morajo spoznati, tako kot sta Lenčka in Tomaž. Najprej je treba v duši spoznati samega sebe, dvigniti duha in zavest.

Ko človek ljubi samega sebe, ne odgovarja ne občutke krivde, ki mu jih želijo dati, ponavadi prav njihovi najbližji, skozi odnose. Človek, ki ljubi samega sebe, brez slabe vesti reče NE. Človek, ki ljubi samega sebe, je svoboden in uživa sam s seboj. Ni mu mar, kaj bodo drugi rekli…

Če informacijo zapišeš, ji postaviš simbol, in to lepo zaliješ s prečudovito zeleno barvo in jezovi, ki pršijo vodo, informacija oživi v resničnosti…Takšna je realna znanost, ki je prvič združena z duhovnostjo.

V Vavti vasi 20, 21.4.2022, ob 18.uri fiksirana norma Stvarnika.

HARMONIJA SVETA 14111963.

1888948 sprememba iz negativnega v pozitivno, vse informacije leta 2015!